HELSENORGE

Ingen ØNH-lege tilstede i Kirkenes i uke 21

Henvisninger med korte frister må sendes til UNN i denne perioden.

​Relevan​te funksjoner er varslet.