HELSENORGE

Ingen ØNH-lege tilstede i Kirkenes i uke 22

Dette grunnet sykdom.