HELSENORGE

Ingen øye- eller ØNH-lege i Kirkenes fra 23.12.22 t.o.m. 01.01.23

Foto av Kirkenes sykehus