HELSENORGE
Øst-Finnmark

Ingen øyelege og ØNH lege i jula

Det vil ikke være øyelege eller ØHN lege tilgjengelig på Klinikk Kirkenes under jul/nyttår. 

colorbox illustrasjon
Illustrasjonsbilde: Colourbox
  • ​Øyelege er ikke tilgjengelig i perioden 21.12.2020 - 03.01.2021
  • ØHN lege er ikke tilgjengelig i perioden 21.12.2020 - 11.01.2020
Skulle det være behov for ø-hjelp eller annet så kan fastlegene konferere med UNN.