HELSENORGE

Ingen øyelege ved Kirkenes sykehus i uke 30, 31 og 32

Det er ingen øyelege tilstede ved Kirkenes sykehus i uke 30, 31 og 32. Pasienter det haster med må henvises til UNN.