Helsenorge

Invitasjon til dialogmøter med fastleger

Finnmarkssykehuset inviterer til dialogmøter med fastleger i Finnmark. 

Illustrajons colorbox

​Dialogmøtene arrangeres på fire steder i Finnmark (se steder nedenfor). Hensikten med møtet er å bidra til informasjon og dialog mellom klinikkene i Finnmarkssykehuset og fastleger i Finnmark. 

Fra Finnmarkssykehuset vil klinikksjef med avdelingsledere og leger delta. I tilegg deltar medisinsk fagsjef og samhandlingsrådgiver. 

Karasjok 31. mars 2020 

Tid: 16:00-19:00
Sted: Møterom Sàmi Klinihkka nybygg 

Tema:

 • Sàmi Klinihkka (tema kommer) 
 • Normgivende rutiner for samarbeid mellom fastleger og sykehusleger i Finnmark 
 • Prehospital klinikk - 30 minutt inklusiv diskusjon 
 • Eventuelt 

Hammerfest 11. mai 2020

Tid: 16:00-19:00
Sted: Auditoriet Hammerfest sykehus 

Tema 

 • Samstemming legemidler 
 • Stormottakersatsning 
  • Pasientsentrert helsetjenesteteam 
  • Digital FACT-team
 • Akutt psykiatri 
 • Normgivende rutiner for samarbeid mellom fastleger og sykehusleger i Finnmark 
 • Prehospital klinikk - 30 minutter inklusiv diskusjon 
 • Eventuelt

Alta 12. mai 2020

Tid: 16:00-19:00 
Sted: Lille halde, helsesenteret i Alta 

Tema: 

 • Status klinikk Alta 
 • Kommunikasjonslinjer Klinikk Alta
 •  Akutt psykiatri
 •  Normgivende rutiner for samarbeid mellom fastleger og sykehusleger i Finnmark
 •  Prehospital klinikk - 30 minutter inklusiv diskusjon
 • Eventuelt

Kirkenes 12. mai 2020

Tid: 16:00-19:00 
Sted: Møterom Sør-Varanger (ved kantina), Kirkenes sykehus

I Kirkenes arrangeres det kurs for leger samme dag. 

Tema: 

 • Stormottakersatsning 
  • Pasientsentrert helsetjenesteteam 
  • Digital FACT-team 
 • Akutt psykiatri
 • Normgivende rutiner for samarbeid mellom fastleger og sykehusleger i Finnmark
 • Prehospital klinikk - 30 minutter inklusiv diskusjon
 • Eventuelt

Påmelding sendes til samhandlingsrådgiver Vivi Brenden Bech eller via questback som sendes ut i forbindelse med kurs som arrangeres samme dag. 


Last ned: 

Invitasjon og program