HELSENORGE

Invitasjon til dialogmøter våren 2021

Tradisjonen tro inviterer Finnmarkssykehuset til dialogmøter med fastlegene. I år avholdes møtene digitalt. 

​Timeplanen er som følger for de fire klinikkene:

  1. Klinikk Hammerfest: 25. mai kl 16-18.

  2. Sámi klinihkka: 27. mai kl 16-18.

  3. Klinikk Alta: 31. mai kl 16-18.

  4. Klinikk Kirkenes: 3. juni kl 16-18. 

Forslag til temaer for møtene kan meldes til samme sted innen 10. mai.
Detaljert dagsorden for møtene vil bli sendt ut medio mai. 

Påmelding 

Påmelding sendes til samhandlingssjef Siw Blix på siw.blix@finnmarkssykehuset.no.
Ved påmelding må det presiseres hvilke av de fire dialogmøtene man vil delta på. 

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med samhandlingssjef Siw Blix på siw.blix@finnmarkssykehuset.no. eller medisinsk fagsjef Harald G. Sunde på harald.gunnar.sunde@finnmarkssykehuset.no.