HELSENORGE

Kirkenes sykehus har ikke ØNH-lege og øyelege i jula

Dette gjelder i perioden 23.12.2021 - 02.01.2022. 

​Henvisninger med korte frister må i perioden sendes til UNN-Tromsø. Relevante funksjoner i sykehuset og AMK er varslet.