HELSENORGE

Kirkenes sykehus har ikke ØNH-lege uke 27,28 og 29