HELSENORGE

Midlertidige endringer for øyelege og ØNH-hals

Kirkenes sykehus har ikke ØNH-lege i uke 29. På grunn av ferieavvikling er det heller ikke øyelege i uke 30, 31 og 32. 

​​Henvisninger med korte frister må i de to aktuelle periodene sendes til UNN-Tromsø. 

Relevante funksjoner er informert.