HELSENORGE

MR-oppgradering ved Klinikk Hammerfest

Mandag 18.januar starter vi oppgraderingen av MR-maskinen vår. Oppgraderingen vil ta fire uker, og i dette tidsrommet kan vi ikke ta MR i Hammerfest. 

Illustasjonsbilde: Colourbox
Illustrasjonsbilde: Colourbox

Vår MR-maskin ved Klinikk Alta er i full drift, og vil i denne perioden ta undersøkelser som haster og som har høy prioritert. En del undersøkelser med lavere prioritet vil dessverre få økt ventetid. 

Henvisninger

Henvisere gjør ingen endringer i hvor dere henviser, men det er viktig å kommunisere ut ventetiden til pasientene slik at deres forventninger blir realistiske. Mulige alternativer kan være ekspektans/kontroll, direkte henvisning til klinisk avdeling eller henvisning til det private. Det er viktig å vurdere i hvor stor grad undersøkelsen har en behandlingsmessig konsekvens for pasienten. 

  • Undersøkelser som kan utsettes etter en medisinsk forsvarlig vurdering av radiolog, dvs ikke er av øyeblikkelig hjelp eller aller høyst nødvendig, vil få en lengre ventetid hos oss.
  • Hvis henvisende lege mener likevel at undersøkelsen ikke kan vente, ber man om at henvisende lege enten sender ny henvisning eller kontakter radiolog.
  • Alle øhj-henvisinger må merkes med pasientens covid-19-status.


Innleggelser 

Pasientinnleggelser påvirkes ikke av oppgraderingen.