HELSENORGE
Oppdatert informasjon

Mulige alvorlige symptomer etter vaksinasjon med AstraZeneca

Bruk av vaksinen er midlertidig stanset fra 11.mars. Det er meldt om flere tilfeller med en sjelden kombinasjon av trombocytopeni, tromboser i flere ulike organer og blødninger. 

​Noen av pasientene som er meldt hittil har diffuse symptomer i starten. Personer som har fått AstraZeneca-vaksinen og fremdeles har sykdomsfølelse eller har utviklet blåmerker eller blødninger i huden, har hodepine eller nevrologiske symptomer bør undersøkes nærmere. Slike pasienter med vedvarende eller økendesymptomer er bedt om å kontakte legevakt eller fastlege umiddelbart. Vi har stor forståelse for usikkerheten og arbeidsbelastningen mange legevaktleger og fastleger nå har. 

Hva skal legevakter se etter på AZ-vaksinerte som melder seg med «økende eller vedvarende sykdomsfølelse» og/eller «blå flekker»?


Som ellers må det være individuell vurdering og klinisk skjønn. Vurder følgende: 

  1. Personer som har fått AZ-vaksine og som har dårlig allmennstand og som har pågående symptomer som strekker seg utover 3 og inntil 14 dager etter vaksinasjon 

  2. Tenk blødninger/blodpropper (DVT, lungeemboli). Dette kan oppstå i alle organsystemer, også uvanlige steder som sinusvenetrombose.

  3. Se etter mindre eller større blødninger i huden (ekkymoser/petekkier etc) 

  4. Se etter tegn på hjerneslag eller andre infarkter  

  5. Vedvarende hodepine. Hodepinen behøver ikke å være intens initialt, og det kan også være mer diffuse symptomer som svimmelhet, dobbeltsyn og hjernetåke i initiale faser.

Senket terskel for innleggelse og svært lav terskel for rekontakt.

Tilleggsvurderinger:

  • En årsakssammenheng mellom AstraZeneca-vaksinen og symptomene kan ikke utelukkes. Tilstanden er sjelden. Det arbeides nå intenst med å finne forklaringen, og det fortsatt for tidlig å konkludere.  

  • Det er viktige å identifisere de som kan ha alvorlige bivirkninger av vaksinen, og legge disse inn på sykehus. 

  • Ved hudblødninger uten at det er påvisbar årsak/ved usikkerhet omkring petekkier/samtidig påvirket allmenntilstand: mål trombocytter. De som ikke har mulighet for å måle trombocytter må henvise pasientene til måling. 

  • Det er nå godt 7 dager siden siste vaksinasjon og de vanlige vaksinebivirkninger bør nå være på retur. Ved usikkerhet rundt symptombildet skal det være lav terskel for henvisning videre.

Det er satt totalt 132.000 doser av AstraZeneca-vaksinen, ca. 75 000 doser siden 1.mars, og den ble midlertidig stanset 11.mars. De eventuelt alvorlige bivirkningene vil sannsynligvis komme i løpet av 2 uker, slik at det er en relativt kort periode hvor det er behov for ekstra årvåkenhet og vurderinger.