HELSENORGE

Nye retningslinjer for behandling av Akutt Koronar Syndrom i Helse Nord

De nye retningslinjene setter strengere krav til tidlig diagnostikk og behandling. Det er viktig at allmennlegene kjenner til disse retningslinjene. 

De nye retningslinjene for behandling av Akutt Koronar Syndrom ligger tilgjengelig på våre hjemmesider her. I de nye retningslinjene framkommer det blant annet krav om følgende: 

Punkt 1.3 og 1.4: Diagnose med EKG-tolkning skal være utført innen ti minutter etter første medisinske kontakt (ankomst helsepersonell til pasient).

Punkt 2.2: Trombolyse skal være startet innen ti min etter STEMI-diagnose (dvs. innen 20 min etter første medisinske kontakt) ved klar indikasjon og ingen kontraindikasjoner.

Det er viktig at allmennlegemiljøene setter seg inn i den nye prosedyren og sammen med ambulansepersonellet i kommunen bidrar aktivt til at disse tidsmålene blir fulgt. Felles utrykning av lege sammen med ambulanse til disse pasientene vil være nyttig for å kunne innfri disse tidsfristene.