HELSENORGE

Nye rutiner ved overtidig svangerskap

Norsk Gynekologisk Forening har oppdatert sin Veileder i Fødselshjelp. Kapittelet om Overtidig Svangerskap har fått en mindre endring. 

Gravid dame
Illustrasjonsbilde: colourbox

​Denne endringen medfører en anbefaling om å forskyve første polikliniske kontroll på sykehus etter termin hos ellers friske gravide til svangerskapsuke 41+0, istedenfor svangerskapsuke 41+2. Dette innebærer at friske gravide som ikke har født noen dager etter termin, kan henvises til svangerskapspoliklinikken ved ca. 41+0.

Veileder i fødselshjelp