HELSENORGE

Nye takster og oppdatert regningsskjema når legen er ledsager i ambulanse

Som følge av avtale mellom de regionale helseforetakene og i dialog med Legeforeningen er takstene for ledsaging i ambulanse utført av lege oppdatert. De nye takstene vil følge den til enhver tid gjeldende salærsats, i 2022 fastsatt til kr 1121 per time, dvs 561 per påbegynt halvtime. 

Som tidligere gjelder det at ledsagingen skal være faglig begrunnet.

Presisering: Når lege rykker ut til pasient, enten det er til pasientens hjem eller til annet sted, er det HELFO og Normaltariffens takster som dekker transport til pasienten samt undersøkelse/behandling av pasienten. Finnmarkssykehuset skal kun betale for ledsaging i ambulanse, eventuell ventetid og hjemreise. 

Det nye skjemaet finner du her