Nye telefonnummer ved Hammerfest sykehus

Finnmarkssykehuset har det siste året endret telefonissystemet. Dette har også ført til endring i telefonnummer. Hammerfest sykehus er sist ut og legges over nå. 

Illustrasjon: colourbox

Hovednummeret til Finnmarkssykehuset ble endret før sommeren og er fortsatt: 

78 96 70 00

Nummerene til avdelingene er som følger: 

 • ​Røntgen: 78 96 74 50
 • Preoperativ poliklinikk: 78 96 74 60
 • Dagkirurgi: 78 96 74 70
 • Blodbank: 78 96 74 90
 • Kirurgisk sengeenhet: 78 96 75 40
 • Ortopedisk sengeenhet: 78 96 74 80
 • Medisinsk sengenhet: 78 96 75 10
 • Føde- og gynekologisk sengeenhet: 78 96 75 30 
 • Barneavdelingen: 78 96 75 05
 • Barnehabilitering: 78 96 75 60
 • Intensiv og postoperativ: 78 96 75 70
 • Akuttmottaket: 78 96 75 80

Det vil i en overgangsperiode være en telefonstemme som møter deg hvis du ringer et gammelt telefonnummer, du vil da få lest opp det nye.