HELSENORGE

Nye telefonnummer ved Hammerfest sykehus

Finnmarkssykehuset har det siste året endret telefonissystemet. Dette har også ført til endring i telefonnummer. Hammerfest sykehus er sist ut og legges over nå. 

Illustrasjon: colourbox

Hovednummeret til Finnmarkssykehuset ble endret før sommeren og er fortsatt: 

78 96 70 00

Nummerene til avdelingene er som følger: 

 • ​Røntgen: 78 96 74 50
 • Preoperativ poliklinikk: 78 96 74 60
 • Dagkirurgi: 78 96 74 70
 • Blodbank: 78 96 74 90
 • Kirurgisk sengeenhet: 78 96 75 40
 • Ortopedisk sengeenhet: 78 96 74 80
 • Medisinsk sengenhet: 78 96 75 10
 • Føde- og gynekologisk sengeenhet: 78 96 75 30 
 • Barneavdelingen: 78 96 75 05
 • Barnehabilitering: 78 96 75 60
 • Intensiv og postoperativ: 78 96 75 70
 • Akuttmottaket: 78 96 75 80
 • BUP/VPP:  78 96 71 10 ​


Telefoner fra leger i kommunehelsetjenesten på dagtid skal gå via sentralbordet, på ettermiddag/natt skal de gå via akuttmottaket.

I praksis betyr dette:

 • Kommunelegen ringer: 78 96 70 00 hele døgnet.
 • På dagtid tastevalg «1 – Hammerfest sykehus» og tastevalg «9 - sentralbord».
  • Sentralbordet setter over til vakthavende lege.
 • Utenfor åpningstid (1530-0730): tastevalg «1 – Hammerfest sykehus» og tastevalg «5 – akuttmottak».
  • Akuttmottak setter over til vakthavende lege.​