Helsenorge

Nytt tilbud om tidlig ultralydundersøkelse

Finnmarkssykehuset tilbyr tidlig ultralyd til gravide.

Illustrasjonsbilde: colourbox
Illustrasjonsbilde: Colourbox

Stortinget har fattet vedtak om at alle gravide skal få tilbud om en ultralydundersøkelse i første trimester som kan avdekke alvorlig sykdom eller skade hos fosteret.

I forbindelse med innfasing av dette tilbudet vil vi ved i Finnmarkssykehuset ved Hammerfest sykehus, Klinikk Alta og Kirkenes sykehus starte med utdanning/opplæring av personale som skal utføre undersøkelsen. Vi starter med praktisk opplæring fra 15. november og planlegger innføring av tilbudet fra 1. januar 2022.

I denne forbindelse ber vi dere rekruttere gravide i svangerskapsuke 11+0 til 13+6 til undersøkelser i opplæringsøyemed på våre sykehus. Vi ønsker å få øve på flest mulig i denne perioden. Hensikten med opplæringen er å sikre god kompetanse hos personalet som skal gjøre undersøkelsen.

Vi ber allmennlegene/kommunale jordmødre henvise pasienter som ønsker å delta gjennom ordinær henvisning. Vi ber allmennlege/kommunal jordmor også levere ut vedlagte pasientinformasjon «PASIENTINFORMASJON - TIDLIG ULTRALYDUNDERSØKELSE I OPPLÆRINGSØYEMED»

Ytterligere informasjon vil sendes ut innen det ordinære tilbudet iverksettes fra januar 2022.

For ytterligere informasjon:

Pasientinformasjon

Oslo Universitetssykehus - med veiledende video om fosterdiagnostikk og NIPT

Helsedirektoratet – informasjon omfosterdiagnostikk​​​

Fant du det du lette etter?