HELSENORGE

Ombygg av hovedventilasjon

Det vil fra mandag i uke 28 gjennomføres en ombygging av hovedventilasjonen på operasjonsavdelingen ved Hammerfest sykehus.

​Det vil derfor ikke kalles inn til operasjoner denne uken, men akuttberedskapen vil bestå. Det vil opereres på vital indikasjon uten ventilasjon. 

Dette vil kunne få konsekvenser for pasientflyten ved behov for operasjoner i Vest-Finnmark. Kirkenes sykehus og UNN-Tromsø er varslet og har forberedt en beredskap som følge av dette. ​

Hammerfest sykehus skal kontaktes på ordinært vis i henhold til prosedyrene, det vil si å ta imot henvendelser fra kommuneleger. Vakthavende ved Hammerfest sykehus er ansvarlig for å kontakte Kirkenes sykehus og/eller UNN-Tromsø.