I forbindelse med nytt koronavirus

Omlegging av UNNs mikrobiologiske analysetilbud

Det store og økende antall prøver for undersøkelse for det nye koronaviruset (SARS-CoV-2/COVID-19) skaper utfordringer for mikrobiologiske laboratorier. Det er dels et kapasitetsproblem for å utføre analyser og dels en bekymring for framtidig mangel på prøvetakingsutstyr, fram for alt prøvepinner, men også virus transportmedium/UTM.

koronavirus
Koronavirus

Her kommer noen anbefalinger, samt informasjon om endring i analysetilbudet ved Avdeling for mikrobiologi og smittevern:

  • Analyse for andre luftveisvirus enn koronavirus vil kun være tilgjengelig for pasienter innlagt i sykehus. Hvis nødvendig kan det fremdeles analyseres for atypiske luftveisbakterier (Chlamydia pneumonia, Mycoplasma pneumoniae, Bordetella pertussis) også hos ikke innlagte pasienter.
  • Ved undersøkelse for seksuelt overførte sykdommer (Chlamydia trachomatis, gonokokker og eventuelt Mycoplasma genitalium) anmodes det å sende inn urin i stedet for pinne på UTM der dette er mulig. Dyrkning av gonokokker fra eSwab påvirkes ikke av omleggingen. Unntaksvis kan det også utføres PCR for de seksuelt overførte sykdommene fra eSwab.
  • Det minnes om at det ved prøvetakning for SARS-CoV-2 nå anbefales å bruke kun én pinne, denne tas først i hals og deretter i nasopharynx.
  • I disse tider med stort prøveantall ber vi rekvirenter være ekstra påpasselige på at det er god indikasjon for å ta prøven, og at det skrives gode kliniske opplysninger slik at prøvene kan prioriteres på et godt grunnlag. Det må generelt forventes lengre svartid på mange analyser.

Det kan komme ytterligere endringer i drift og analysetilbud. Vi beklager at dette kan skape vanskeligheter.