HELSENORGE

Oppdatert program for dialogmøtene

Finnmarkssykehuset inviterer til dialogmøter med fastlegene i Finnmark. Vi har nå oppdatert program klart. 

Hammerfest tirsdag 25. mai 2021 

Tid: 16:00-18:00 
Sted: Teams møte
Møteleder: Konstituert klinikksjef Lena Nielsen 
Referent: Siw Blix

Påmelding: e-post til siw.blix@finnmarkssykehuset.no innen 20.mai 2021. Det er ønskelig med en god dialog så hvis færre enn 4 stykk melder seg på så avlysesmøtet. Dere kan gjerne sitte sammen.

Tema: (ca. 10 min på hver)
 • Pasientstrømmer ut av Finnmark v/ medisinsk fagsjef Harald G. Sunde
 • Kjernejournal og dokumentdeling v/ E-helseleder Sture Pettersen 
 • Henvisninger til barneavdelingen v/ enhetsleder overlege Ingrid W. Rønning
 • Uroterapi v/ sykepleier Lene Øverli
 • Rekvirering av pasienttransport ved poliklinisk kontroll v/ klinikksjef Lena Nielsen 
 • Psykiatritransport v/ klinikksjef prehospitale tjenester Jørgen Nilsen
 • Dokumentsamling Bliksund v/ klinikksjef prehospitale tjenester Jørgen Nilsen 
 • Kort info om prosjektet Trygg akuttmedisin v/ klinikksjef prehospitale tjenester Jørgen Nilsen
 • Dialogmeldinger v/ overlege Bjørn Wembstad Hammerfest sykehus
 • Legemiddelsamstemning v/ farmasøyt Anna Arnesen
 • Normgivende rutiner for samarbeid mellom fastleger og sykehusleger i Finnmark, v/ medisinsk fagsjef Harald G. Sunde
 • Status på Helsefellesskap Finnmark v/ samhandlingssjef Siw Blix
 • ALIS – «sykehusåret» for spesialisering v/ medisinsk fagsjef Harald Sunde 
 • Eventuelt

Karasjok torsdag 27.mai 2021 

Tid: 16:00-18:00 
Sted: Teams
Møteleder: Klinikksjef Amund Peder Teigmo
Referent: Siw Blix og Harald Sunde

Påmelding: e-post til siw.blix@finnmarkssykehuset.no innen 25.mai 2021. Det er ønskelig med en god dialog så hvis færre enn 4 stykk melder seg på så avlysesmøtet. Dere kan gjerne sitte sammen.

Tema: (ca. 10 minutter på hver)
 • Status Sámi Klinihkka Status v/ klinikksjef Amund Peder Teigmo
 • Presentasjon av praksiskonsulent/allmennlege Elle R. Sara
 • «Hvordan sikre at henvisning kommer til Sámi Klinihkka.» Invitasjon til fastleger om å skrive dette i henvisningen
 • Pasientstrømmer ut av Finnmark v/ medisinsk fagsjef Harald G. Sunde
 • Kjernejournal og dokumentdeling v/ E-helseleder Sture Pettersen 
 • Dokumentsamling Bliksund - prehospital v/klinikksjef prehospitaltjeneste Jørgen Nilsen 
 • Kort info om prosjektet Trygg akuttmedisin v/ klinikksjef prehospital tjenester Jørgen Nilsen 
 • Tolketjenesten v/ klinikksjef Amund Peder Teigmo
 • Digital FACT team v/ prosjektleder Jan Erik Hamnes 
 • Informasjon om pakkeforløp psykiatri v/ 
 • Normgivende rutiner for samarbeid mellom fastleger og sykehusleger i Finnmark, v/ medisinsk fagsjef Harald G. Sunde
 • Status på Helsefellesskap Finnmark ved samhandlingssjef Siw Blix
 • ALIS – «sykehusåret» for spesialisering v/ medisinsk fagsjef Harald G. Sunde 
 • Eventuelt

Alta mandag 31. mai 2021 

Tid: 16:00-18:00 
Sted: Teams
Møteleder: Klinikksjef Lena Nielsen
Referent: Siw Blix og Rayner Hoaas Nilsen

Påmelding: e-post til siw.blix@finnmarkssykehuset.no innen 27.mai 2021. Det er ønskelig med en god dialog så hvis færre enn 4 stykk melder seg på så avlysesmøtet. Dere kan gjerne sitte sammen.

Tema: (ca. 10 min på hver)
 • Status -utviklingsplaner Klinikk Alta ved klinikksjef Lena Nielsen (ca. 15.min)
 • Pasientstrømmer ut av Finnmark v/ medisinsk fagsjef Harald G. Sunde
 • Kjernejournal og dokumentdeling v/ E-helseleder Sture Pettersen 
 • Psykiatritransport v /klinikksjef prehospitale tjenester Jørgen Nilsen 
 • Dokumentsamling Bliksund v /klinikksjef prehospitale tjenester Jørgen Nilsen
 • Henvisninger til røntgen v/ radiograf Svetlana Timoschenko
 • Kort info om prosjektet Trygg akuttmedisin v /klinikksjef prehospitale tjenester Jørgen Nilsen
 • Status på Helsefellesskap Finnmark v/ samhandlingssjef Siw Blix
 • Normgivende rutiner for samarbeid mellom fastleger og sykehusleger i Finnmark, v/ medisinsk fagsjef Harald Sunde
 • ALIS – «sykehusåret» for spesialisering v/ medisinsk fagsjef Harald G. Sunde 
 • Eventuelt

Kirkenes torsdag 3. juni 2021 

Tid: 16:00-18:00 
Sted: Teams

Møteleder: Klinikksjef Rita Jørgensen
Referent: Siw Blix og samhandlingsrådgiver

Påmelding: e-post til siw.blix@finnmarkssykehuset.no innen 31.mai 2021. Det er ønskelig med en god dialog så hvis færre enn 4 stykk melder seg på så avlysesmøtet. Dere kan gjerne sitte sammen.

Tema: (ca. 10. min på hver)

 • Oppsummering fra forrige møte v/ klinikksjef Rita Jørgensen
 • Kjernejournal og dokumentdeling v/ E-helseleder Sture Pettersen 
 • E-helsepoliklinikk og innovasjon v/ E-helseleder Sture Pettersen 
 • PSHT-team og digitale FACT team under etablering i Øst v/ Samhandlingsrådgiver Stine Jørgensen/ Avdelingsleder DPS øst Siv Anita Carlsen
 • Dokumentsamling Blikssund v/ klinikksjef prehospitale tjenester Jørgen Nilsen 
 • Kort info om prosjektet Trygg akuttmedisin v/ klinikksjef prehospitale tjenester Jørgen Nilsen 
 • Status på Helsefellesskap Finnmark v/ samhandlingssjef Siw Blix
 • Normgivende rutiner for samarbeid mellom fastleger og sykehusleger i Finnmark, v/ medisinsk fagsjef Harald Sunde
 • Pasientstrøm fra Øst-Finnmark v/ medisinsk fagsjef Harald Sunde 
 • ALIS v/ medisinsk fagsjef Harald Sunde 
 • Eventuelt