HELSENORGE

Pakkeforløp kreft

Finnmarkssykehuset har laget en kort oversikt over «Pakkeforløp for kreft» og hva som er viktig for allmennlegen å huske på.  

I Finnmarksykehuset starter et pakkeforløp når allmennlegen henviser pasienten til sykehuset der «pakkeforløp kreft» er angitt i menyen som omhandler hastegrad. Man kan også henvise ved at man i henvisningsteksten beskriver at det dreier seg om pakkeforløp kreft.

NB! Det er viktig å vite at en enkeltstående henvisning til røntgen uten samtidig henvisning til klinisk avdeling ikke er å anses som henvisning inn i pakkeforløpsordningen. 
 
Se mer informasjon her:
Pakkeforløp kreft - for allmennleger