HELSENORGE

Pest eller kolera?

Bruker vi mer eller mindre bredspektrede midler? Blir bakteriene i Finnmark mer resistente? Årets «Pest eller Kolera – antibiotikabruk og reisistensforhold ved Finnmarkssykehuset 2012-2018» er klar.

Illustrasjonsbilde Tore Lier
Illustrasjon: Tore Lier

Årets «Pest eller Kolera – antibiotikabruk og reisistensforhold ved Finnmarkssykehuset 2012-2018» er klar.


Antibiotikabruk

Totalforbruket av bredspektrede antibiotika i Finnmarkssykehuset ligger forholdsvis lavt og forsetter å synke. Det har tidligere vært et noe høyere forbruk i Hammerfest enn i Kirkenes, men nå ser vi en endring på dette. Hammerfest står for Finnmarkssykehusets nedgang i bruk av bredspektrede antibiotika i 2018. I Kirkenes har det dessverre økt i forhold til 2017, likevel er forbruket i Kirkenes totalt sett lavere enn i Hammerfest. 

Finnmarkssykehuset har redusert forbruket av bredspketrede antibiotika med 19,5% og mangler dermed 10,5% reduksjon for å nå nasjonalt mål om 30% reduksjon innen utgangen av 2020.

Resistensforhold

I likhet med utfordringer globalt og nasjonalt har vi frem til 2017 også i Finnmark sett en økende forekomst av resistente mikrober, hvor spesielt ESBL (extended spectrum betalactamase) produserende gram-negative tarmbakterier byr på utfordringer.

- I 2018 har forekomsten falt og vi kan håpe at dette ikke er et resultat av tilfeldige variasjoner, sier Anne Mette Asfeldt, rådgivende smittevernoverlege for Finnmarkssykehuset.Tidligere utgave finner du her:Fant du det du lette etter?