HELSENORGE

Prosedyre for seleksjon til trombektomi

I samarbeid med UNN har Finnmarkssykehuset laget en prosedyre for riktig seleksjon av pasienter med hjerneslag til trombektomi ved UNN-Tromsø. Formålet er at tidlig behandling og pasienttransport kan skje med optimal kvalitet og uten unødig forsinkelse. 

bilde fra slagalarm-øvelse
Bilde fra slagalarmøvelse i Alta. Foto: Eirik Palm

Det legges opp til mulighet for prehospital seleksjon til UNN-Tromsø hvis mistanken om storåreokklusjon er stor.

Kliniske PASS-kriterier (Prehospital Acute Stroke Severity Scale) for å mistenke storarterieokklusjon:
 
  1.  Er det blikkdeviasjon?
  2. Er pasienten våken?
  3. Faller arm eller bein til underlaget når den slippes etter å ha blitt løftet?
  4. Er det taleproblemer?
 
Hvis «ja» på spørsmål 1+2 eller 2+3+4 mistenkes storarterieokklusjon.

For hele prosedyren, se her.