HELSENORGE

Råd om antikoagulasjon

Finnmarkssykehuset er bedt om å lage en brukervennlig manual for justering av antikoagulasjon i forbindelse med kirurgi.

​Vi har sett på hva som finnes av anbefalinger og har kommet fram til noen nyttige oppslagsverk. 

Du finner alle i denne artikkelen.