HELSENORGE

Radiologiske henvisninger må skrives i rett format

Det er viktig at allmennlegene skriver radiologiske henvendelser på rett måte. Dette må også inngå i opplæring av alle nye leger og vikarer. 


Illustrasjonsfoto: colourbox

Allmennlegene kan gjennom sine datasystemer sende radiologisk bestilling på to vis: Gjennom egen elektronisk radiologisk modul eller interaktor (korrekt) eller gjennom elektronisk henvisning på linje med henvisninger til poliklinikk eller innleggelse (feil). 

Vi ber om at alle legekontorer sikrer at alle leger bruker den egne radiologiske modulen (eller interaktor) når radiologiske undersøkelser skal rekvireres.