HELSENORGE

Regional veileder for håndtering av aksidentell hypotermi og drukning

På Legesida – under «Henvisningsrutiner, prosedyrer og rutiner» har vi nå lagt ut Helse Nords veileder for håndtering av hypotermi og drukning. Veilederen ligger ute både under «Faglige henvisningsrutiner» og under «Når det haster». 

​Veilederen er styrende for Finnmarkssykehuset og gjøres nå tilgjengelig også for allmennlegene.

Les mer her