HELSENORGE
Invitasjon

Spørreundersøkelse om trombolysebehandling ved hjerteinfarkt

Kjære kolleger! Andreas Kristensen og Eirik Holand gjennomfører en spørreundersøkelse om Trombolysebehandling ved hjerteinfarkt i Helse Nord og Helse Midt. 


Illustrasjonsbilde: colourbox

Vi ønsker at alle som deltar i trombolysebehandlingen og beslutningen, ambulansearbeidere, AMK operatører, primærleger og sykehusleger, svarer på noen korte spørsmål i vedlagte spørreskjema som tar mindre enn 5 minutter.​

Svarene er anonyme. Undersøkelsen er godkjent av NSD og dataene skal brukes til forbedringsarbeid og vil bli publisert i vår masteroppgave innenfor helseledelse (Nord Universitet). Arbeidet blir bedre jo flere som svarer. Vi er svært takknemlige for ditt bidrag.

Gå til undersøkelsen her

På forhånd takk.