HELSENORGE

Til helsepersonell som møter kvinner med fødselsangst

Svangerskapspoliklinikken ved Kirkenes sykehus ønsker å gi gravide kvinner som av forskjellige årsaker har angst for fødsel og/eller har en traumatisk fødsel bak seg, et tilbud om samtaler og tettere oppfølging med jordmor og gynekolog

Samtalene og oppfølgingen skal trygge kvinnen gjennom svangerskapet, slik at hun får en tryggere fødselsopplevelse. Det er meget viktig å fange opp disse så tidlig som mulig!

Vi ønsker at kommunale jordmødre og allmennleger som treffer disse kvinnene skal vite om dette tilbudet, og derfor ha lav terskel for å henvise dem til oss.

Jordmoren som har ansvar for samtalene på Kirkenes sykehus har god erfaring med dette. Hun tar nå videreutdanning i psykisk helse hos gravide, som gjør at hun får ytterligere kompetanse.

For å få en god kontinuitet i samtalene så vil kvinnene så langt det lar seg gjøre forholde seg til én fast jordmor og én fast gynekolog.

Fra 01. januar 2022 tilbys det NIPT screening (tidlig ultralyd) til alle, og i den forbindelse vil også våre ultralydjordmødre prøve å fange opp kvinner som kan være aktuelle for tettere oppfølging i svangerskapet.

Ved eventuelle spørsmål kan dere kontakte poliklinikken på telefon 78 96 71 78 eller fagutviklingsjordmor Nina Løkås på e-post nina.elisabeth.lokas@finnmarkssykehuset.no