HELSENORGE

Tilbud fra RELIS til fastleger i Finnmark

Farmasøyter og leger ved RELIS Nord-Norge og klinisk farmakologi ved UNN-Tromsø gjennomfører for tiden en ny runde med «Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter (KUPP). Målgruppen er allmennleger i kommuner i Nord-Norge, og temaet er «Riktigere bruk av menopausal hormonterapi (MHT)». 

Det er en eller flere av disse som kommer på besøk.   Fra venstre: Iren Wu (farmasøyt). Linn Årnes (LIS klinisk farmakologi), LeDet er en eller flere av disse som kommer på besøk. Fra venstre: Iren Wu (farmasøyt). Linn Årnes (LIS klinisk farmakologi), Lena Aronsen (overlege klinisk farmakologi), Bodil Fadnes (farmasøyt) eller Terje Nilsen (farmasøyt).

Som i de fire foregående rundene med inviterer vi interesserte leger til å sette av 20 minutter for å motta en kortfattet oppdatering om hormonbehandling under og etter overgangsalderen. Hensikten med KUPP er å tilby produsentuavhengig, evidensbasert og oppdatert legemiddelinformasjon innen aktuelle terapiområder. Temaet for denne femte KUPP-kampanjen er valgt på bakgrunn av innspill fra fastleger vi har besøkt tidligere, og etter dialog med Norsk forening for allmennmedisin (NFA).

Fastleger i Troms og Finnmark som kan tenke seg besøk må gjerne ta kontakt med RELIS Nord-Norge på tlf 77 75 59 98, eller e-post: kupp@unn.no. Benytt muligheten og få en produsentuavhengig oppdatering om menopausal hormonterapi på ditt kontor.

Vi stiller opp når det passer for dere. Vi kan stille på digitale eller fysiske møter – alt avhengig av hva som ønskes. Av hensyn til eventuell reisevei vil vi forsøke å koordinere besøkene på best mulig måte. Denne KUPP-runden er ellers også omtalt på våre nettsider, lenke her