Helsenorge

Tilbud om tidlig ultralydundersøkelse

Finnmarkssykehuset tilbyr nå tidlig ultralyd til gravide.

Illustrasjonsfoto: colourbox

Stortinget har fattet vedtak om at alle gravide skal få tilbud om en ultralydundersøkelse i første trimester som kan avdekke alvorlig sykdom eller skade hos fosteret.

Med oppstarttidspunkt 1. januar 2022 tilbyr nå Finnmarkssykehuset ved Hammerfest sykehus, Klinikk Alta og Kirkenes sykehus slike tjenester. 

De gravide skal få informasjon om undersøkelsestilbudene ved første svangerskapskontroll hos fastlege/jordmor. Undersøkelsestilbudet er frivillig og pasientene skal forespørres om de ønsker å ta imot undersøkelsestilbudet ved sitt lokalsykehus innen de henvises fra primærhelsetjenesten.

Ultralydundersøkelsen vil bli tilbudt rundt svangerskapsuke 12 (intervallet svangerskapsuke 11+0-13+6) på de samme stedene som i dag tilbyr rutineultralyd i andre trimester.

Ultralydjordmor eller gynekolog vil foreta ultralydundersøkelsen og gi veiledning om test for kromosomavvik i form av genetisk analyse (NIPT).

Vi ber allmennlegene/kommunale jordmødre henvise pasienter gjennom ordinær henvisning. 

Nyttige lenker 

Vi anbefaler at den gravide informeres om den nyttige informasjonen på disse sidene: 

Helsenorge – om fosterdiagnostikk

Helsedirektoratet – informasjon om fosterdiagnostikk

informasjonsfilm om tilbudet.