HELSENORGE

Tilbud om tidlig ultralydundersøkelse

Finnmarkssykehuset tilbyr nå tidlig ultralyd til gravide.

Illustrasjonsfoto: colourbox
​Stortinget har fattet vedtak om at alle gravide skal få tilbud om en ultralydundersøkelse i første trimester som kan avdekke alvorlig sykdom eller skade hos fosteret. ​

Med oppstarttidspunkt 1. januar 2022 tilbyr nå Finnmarkssykehuset ved Hammerfest sykehus, Klinikk Alta og Kirkenes sykehus slike tjenester.

De gravide skal få informasjon om undersøkelsestilbudene ved første svangerskapskontroll hos fastlege/jordmor. Undersøkelsestilbudet er frivillig og pasientene skal forespørres om de ønsker å ta imot undersøkelsestilbudet ved sitt lokalsykehus innen de henvises fra primærhelsetjenesten.

Ultralydundersøkelsen vil bli tilbudt rundt svangerskapsuke 12 (intervallet svangerskapsuke 11+0-13+6) på de samme stedene som i dag tilbyr rutineultralyd i andre trimester.

Ultralydjordmor eller gynekolog vil foreta ultralydundersøkelsen og gi veiledning om test for kromosomavvik i form av genetisk analyse (NIPT).

Vi ber allmennlegene/kommunale jordmødre henvise pasienter gjennom ordinær henvisning.

Vi minner om at flg må inkluderes i henvisningen:

 • Navn, personnummer på pasient
 • Problemstilling/aktuelt
  • Den gravide ønsker tidlig ultralyd og tidlig screening
  • Den gravide ønsker screening for trisomi/NIPT
 • Opplysninger om det aktuelle svangerskap og tidligere svangerskap:
  • Dato for siste mens
  • Paritet
  • Helse/sykdomsdiagnoser hos tidligere barn
  • Obstetrisk historie (vaginale/operative forløsninger)
 • Bruk av legemidler i aktuelle svangerskap
 • Helse/sykdom hos den gravide (somatisk og psykisk helse, pregravid BMI må inkluderes)
 • Sykdom hos barnefaren
 • Familiehistorie vedr arvelig disposisjon for genetisk sykdom
 • Andre forhold av betydning, livssituasjon. 

Nyttige lenker 

Vi anbefaler at den gravide informeres om den nyttige informasjonen på disse sidene: 

Behandlingstekst - tidlig ultralyd

Helsenorge – om fosterdiagnostikk

Helsedirektoratet – informasjon om fosterdiagnostikk

informasjonsfilm om tilbudet