HELSENORGE

Uroterapeut

Vi presenterer et nytt behandlingstilbud på Hammerfest sykehus - uroterapeut.

Barn: ​​​​

Alle former for blæredysfunksjoner og urinlekkasje (både dag og natt), residiverende urinveisinfeksjoner, obstipasjon og enkoprese. 

Henvisninger: Fastleger kan henvise til barnepoliklinikken og barnelegene videresender henvisninger som skal til uroterapeut. Tidligere har fastleger ofte fått avslag på henvisninger på barn under ti år med enurese (pga prioriteringsveilederen fra Helsedirektoratet) men disse pasientene vil nå tas imot. 

Voksne pasienter: 


Aktuelle problemstillinger: Stresslekkasje, overaktiv blære med eller uten lekkasje, blandingsinkontinens, blære-sfinkter dyssynergi, enurese, nocturi, overløpsinkontinens, etterdrypp, residiverende UVI, urinretensjon, forstoppelse, enkoprese og seksuell dysfunksjon. LUTS-utredning av både kvinner og menn. 

Henvisninger: Fastleger henviser til relevant avdeling (kirurgi, urologi, gynekologi) som videreformidler henvisninger til uroterapeut. Pasientene må vanligvis til lege først for vurdering. 
Uroterapeuten jobber med utredning og konservativ behandling samt oppfølging av denne pasientgruppen. En vanlig utredning hos uroterapeut består av anamnese, drikke- og miksjonslister, flowmetri og resturinmåling, u-stix og utfylling av diverse skjema. Konservativ behandling består av rådgivning, undervisning, blæretrening, bekkenbunnstrening, opplæring i bruk av hjelpemidler (engangskateter, vakuumterapi, medikamenter, inkontinensutstyr, enuresealarm m.m.) og elektrostimulering. 

Uroterapeuten har så langt jobbet mest med barn, men har kapasitet til flere voksne pasienter.