HELSENORGE

Døgntilbud om øyeblikkelig hjelp i kommunene

Kommunene har fra 2016 plikt til å etablere tilbud om døgnopphold ved øyeblikkelig hjelp. Frem mot 2016 skal kommunene gradvis etablere et tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. Helsedirektoratet har sendt ut veiledningsmateriell som skal hjelpe kommunene i etableringen.

​Veiledningsmateriellet inneholder blant annet faglige innspill, som skal hjelpe kommuner til å etablere et slikt tilbud. Kommunenes tilbud kan etableres som en del av allerede eksisterende tilbud i kommunen, som for eksempel opp mot sykehjem eller legevakt. Det kan også settes i sammenheng med et kommunalt tilbud før, istedenfor og etter sykehusbehandling. I mange tilfeller kan det også være aktuelt med et samarbeid mellom flere kommuner.

Tilbudet skal gjelde for pasienter som har behov for akutt hjelp eller observasjon, men som ikke trenger sykehusbehandling. Med ordningen vil de som sliter med kjente og langvarige sykdommer kunne få god og raskere helsehjelp, nærmere der de bor, opplyses det fra helse- og omsorgsdepartementet.

Pasientgrupper med behov for øyeblikkelig-hjelp tilbud kan være eksempelvis:

  • Kols-pasienter med forverring av tilstanden. Eksempelvis som ikke har behov for innleggelse på sykehus, men likevel trenger hjelp og oppfølging.
  • Eldre pasienter med ubehag / smerter i magen. Vurderes av lege til ikke å være alvorlig syke, men de bør observeres eller utredes videre.
  • Pasienter med kjent angina pectoris og smerteanfall. Enslige eldre med slike symptomer vil ha nytte av et døgnopphold utenfor hjemmet der de får avklart at det ikke er noe alvorlig og får oppfølgingen de trenger.
  • Kreftpasienter med forverring av smerter. Flere av disse pasientene vil trenge en enkel utredning og hjelp til å håndtere smerter.

Kommunene har allerede i dag plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp til dem som har behov for det. Det nye i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, er at kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for personer med behov for øyeblikkelig hjelp. Pasienten skal henvises til spesialisthelsetjenesten dersom vedkommende ikke kan behandles forsvarlig i kommunen.

En viktig del av samhandlingsreformen er å bygge ut helsetilbud nærmere der folk bor. Som en del av dette vil det i 2016 bli innført en ny kommunal plikt til å etablere tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp i kommunen.
Veilederen som er kommet fra Helsedirektoratet kan lastes ned her.

Fant du det du lette etter?