Lokalt faglig samarbeidsorgan Øst-Finnmark

Det lokale faglige samarbeidsorganet er et partssammensatt, lokalt, rådgivende organ mellom kommunene og Kirkenes sykehus.

Berlevåg kommune Båtsfjord kommune Gamvik kommune Lebesby kommune Nesseby kommune Sør-Varanger kommune Tana kommune Vadsø kommune Vardø kommune

Logo: Finnmarkssykehuset

  • Berlevåg kommune
  • Båtsfjord kommune
  • Gamvik kommune
  • Lebesby kommune
  • Nesseby kommune
  • Sør-Varanger kommune
  • Tana kommune
  • Vadsø kommune
  • Vardø kommune

Medlemmer

Unni Stenberg
Berlevåg kommune
Teamleder helse- og omsorgstjenesten
unni.stenberg@berlevag.kommune.no

Muna Larsen
Gamvik kommune / Lebesby kommune
Helse- og omsorgssjef
muna.larsen@lebesby.kommune.no

Heidi Jernsletten
Nesseby kommune
Avdelingsleder helse
Heidi.Jernsletten@nesseby.kommune.no

Anita Kurthi
Sør-Varanger kommune
Leder for koordinering, fag og forvaltning
Anita.Kurthi@sor-varanger.kommune.no

Kai Syverud
Tana kommune
Kommuneoverlege
kai.syverud@tana.kommune.no

Britt Larsen Mehmi
Vadsø kommune
Kommuneoverlege
Britt.LarsenMehmi@vadso.kommune.no

Christian Rokkestad
Båtsfjord kommune
Helse- og omsorgssjef
Christian.Rokkestad@batsfjord.kommune.no

Inghild Ridola
Vardø kommune
Leder sykehjem
Inghild.ridola@vardo.kommune.no

Rita Jørgensen
Finnmarkssykehuset
Klinikksjef
Rita.Jorgensen@finnmarkssykehuset.no

Kari Beate Engseth
Finnmarkssykehuset Rehabilitering
Avdelingsleder Koordinerende enhet
Kari.Beate.Engseth@finnmarkssykehuset.no

Priscilla Akua Boakye
Finnmarkssykehuset
Enhetsleder Kir/ort sengepost Medisinsk sengepost 
Priscilla.Akua.Boakye@finnmarkssykehuset.no

Tone Hagerup
Finnmarkssykehuset
Overlege
Tone.Hagerup@finnmarkssykehuset.no

Ann Karin Furskognes
Finnmarkssykehuset
DPS Midt/SANKS
Ann-Karin.Furskognes@finnmarkssykehuset.no

Tone Kollstrøm
Finnmarkssykehuset
Enhetsleder DPS øst, psykisk helsevern og rus
Tone.Kollstrom@finnmarkssykehuset.no

Grethe Rasmussen
Finnmarkssykehuset
Kvalitetsrådgiver/samhandling Psykisk helsevern og rus
Grethe.Rasmussen@finnmarkssykehuset.no

Kristin Jannicke Pedersen
Finnmarkssykehuset
Samhandlingskoordinator Sekretær
Kristin.jannicke.pedersen@finnmarkssykehuset.no

Møteplan 2017 – 2018

Tana

27.11.2017 kl 12:30 – 28.11.2017 kl 11:30
Handlingsplan 2018

Lyd/bilde

01.03.2018 kl 13:30 – kl 15:30

Sør-Varanger

06.06.2018 kl 12:30 – 07.06.2018 kl 11:30

 

06.09.2018 kl 12:30 – 07.09.2018 kl 11:30
Handlingsplan 2019

Lyd/bilde

10.12.2018 kl 13:30 – 15:30

Innkallinger og referater

2017-09-11 Referat Lokalt Faglig Samarbeidsorgan Øst.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Lokalt samarbeidsorgan - øst/Innkallinger og referater/2017-09-11 Referat Lokalt Faglig Samarbeidsorgan Øst.pdf2017-09-11 Referat Lokalt Faglig Samarbeidsorgan Øst.pdf


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.