Lokalt faglig samarbeidsorgan Vest-Finnmark

Det lokale faglige samarbeidsorganet er et partssammensatt, lokalt, rådgivende organ mellom kommunene og Hammerfest sykehus.

Logo: FInnmarkssykehuset

  • Alta kommune
  • Hammerfest kommune
  • Hasvik kommune
  • Karasjok kommune
  • Kautokeino kommune
  • Kvalsund kommune
  • Loppa kommune
  • Måsøy kommune
  • Nordkapp kommune
  • Porsanger kommune

Medlemmer

Mads Valleraunet
Hammerfest kommune
Mads.Valleraunet@hammerfest.kommune.no

Vara:

Marit Halvorsen

Marit.Halvorsen@hammerfest.kommune.no

Tarja Minkinnen
Hasvik kommune
tarja@hasvik.kommune.no

Helge Bjøru
Nordkapp kommune
helge.bjoru@nordkapp.nhn.no

Vara:

Bjørn Nordang

bjoernnordang@gmail.com

Marie Stavang
Alta kommune
Marie.stavang@alta.kommune.no

Vara:
Inger Johanne Kristensen

IngerJohanne.Kristensen@alta.kommune.no

Paul Olav Røsbø
Loppa kommune
tyssevassbu@gmail.com

Vara:

Vera Meyer
vera.meyer@loppa.kommune.no

Stig Mathisen
Måsøy kommune
sma@masoy.kommune.no

Silje Nicolaisen
Porsanger kommune
silje.nicolaisen@porsanger.kommune.no

Vara:

Christina Masternes Korslund

christina.korslund@porsanger.kommune.no

Annhild Nedrejord
Karasjok kommune
annhild.nedrejord@karasjok.kommune.no

Tuija Helena Niiranen
Kautokeino kommune
kommuneoverlege@kautokeino.kommune.no

Audun Bjerke
Kvalsund kommune
Audun.bjerke@kvalsund.kommune.no

Tom Christian Hermo
Brukerutvalgsrepresentant
tommen1111@outlook.com

Vivi Brenden Beck
Finnmarkssykehuset
Vivi.Brenden.Bech@finnmarkssykehuset.no

Renate Jakobsson
Finnmarkssykehuset
Renate.Jakobsson@finnmarkssykehuset.no

Svenne Naumann
Finnmarkssykehuset
catarina.svenne.naumann@finnmarkssykehuset.no

Bjørn Wembstad
Finnmarkssykehuset
Bjorn.Wembstad@finnmarkssykehuset.no

Vara:
Johanna Miriam Dahl Nygaard

Johanna.Miriam.Dahl.Nygaard@finnmarkssykehuset.no

Ann-Karin Furskognes
Finnmarkssykehuset
Ann-Karin.Furskognes@finnmarkssykehuset.no

Vara:

May Helen Schanke

May.Helen.Schanche@finnmarkssykehuset.no

Ragnhild Hanne Margareth Nilsen
Finnmarkssykehuset
Ragnhild.Hanne.Margareth.Nilsen@finnmarkssykehuset.no

Vara:

Sara-Kristine Loso

Sara-Kristine.Loso@finnmarkssykehuset.no

Grethe Rasmussen
Finnmarkssykehuset
Grethe.Rasmussen@finnmarkssykehuset.no

Kristine Brevik
Finnmarkssykehuset
Kristine.Brevik@finnmarkssykehuset.no

Møteplan 2018 – 2019

Lyd/bilde

12.12.2018 kl. 13:00 – 15:00

Lyd/bilde

21.03.2019 kl. 13:00 – 15:00 

Hammerfest 

06.06.2019 kl. 09:00 – 15:00

Lyd/bilde

19.09.2019 kl. 13:00 – 15:00 

Lyd/bilde

12.12.2019 kl. 13:00 – 15:00 

Innkallinger og møtereferater

2018 09 14 foreløpig referat fra møte LFSO vest.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Lokalt samarbeidsorgan - vest/Innkallinger og referater/2018 09 14 foreløpig referat fra møte LFSO vest.pdf2018 09 14 foreløpig referat fra møte LFSO vest.pdf
2018 05 30 godkjent referat fra møte LSFO vest.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Lokalt samarbeidsorgan - vest/Innkallinger og referater/2018 05 30 godkjent referat fra møte LSFO vest.pdf2018 05 30 godkjent referat fra møte LSFO vest.pdf
2018 03 07 Referat fra møte LFSO vest.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Lokalt samarbeidsorgan - vest/Innkallinger og referater/2018 03 07 Referat fra møte LFSO vest.pdf2018 03 07 Referat fra møte LFSO vest.pdf
2017 11 23 Referat fra møte LFSO vest.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Lokalt samarbeidsorgan - vest/Innkallinger og referater/2017 11 23 Referat fra møte LFSO vest.pdf2017 11 23 Referat fra møte LFSO vest.pdf
2017 11 21 Justert Program Alta 23nov.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Lokalt samarbeidsorgan - vest/Innkallinger og referater/2017 11 21 Justert Program Alta 23nov.pdf2017 11 21 Justert Program Alta 23nov.pdf
2017 09 27 Endelig referat fra konstituerende møte.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Lokalt samarbeidsorgan - vest/Innkallinger og referater/2017 09 27 Endelig referat fra konstituerende møte.pdf2017 09 27 Endelig referat fra konstituerende møte.pdf
2017 09 07 Saksliste til 23 nov LFSU vest.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Lokalt samarbeidsorgan - vest/Innkallinger og referater/2017 09 07 Saksliste til 23 nov LFSU vest.pdf2017 09 07 Saksliste til 23 nov LFSU vest.pdf
2017 09 07 Innkalling konst møte FSU vest.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Lokalt samarbeidsorgan - vest/Innkallinger og referater/2017 09 07 Innkalling konst møte FSU vest.pdf2017 09 07 Innkalling konst møte FSU vest.pdf


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.