Lokalt faglig samarbeidsorgan Vest-Finnmark

Det lokale faglige samarbeidsorganet er et partssammensatt, lokalt, rådgivende organ mellom kommunene og Hammerfest sykehus.

​​Alta kommunevåpenHammerfest kommunevåpenHasvik kommunevåpenKarasjok kommunevåpenKautokeino kommunevåpenKvalsund kommunevåpenLoppa kommunevåpenMåsøy kommunevåpenNordkapp kommunevåpenPorsanger kommunevåpen

Logo: FInnmarkssykehuset

  • Alta kommune
  • Hammerfest kommune
  • Hasvik kommune
  • Karasjok kommune
  • Kautokeino kommune
  • Kvalsund kommune
  • Loppa kommune
  • Måsøy kommune
  • Nordkapp kommune
  • Porsanger kommune

Medlemmer

Mads Valleraunet
Hammerfest kommune
Mads.Valleraunet@hammerfest.kommune.no

Tarja Minkinnen
Hasvik kommune
tarja@hasvik.kommune.no

Helge Bjøru
Nordkapp kommune
helge.bjoru@nordkapp.nhn.no

Marie Stavang
Alta kommune
Marie.stavang@alta.kommune.no

Paul Olav Røsbø
Loppa kommune
tyssevassbu@gmail.com

Stig Mathisen
Måsøy kommune
sma@masoy.kommune.no

Silje Nicolaisen
Porsanger kommune
silje.nicolaisen@porsanger.kommune.no

Karasjok kommune

Tuija Helena Niiranen
Kautokeino kommune
kommuneoverlege@kautokeino.kommune.no

Solbjørg Henningsen
Brukerrepresentant, psykisk helsevern og rus
Solbjorg.Jensine.Henningsen@finnmarkssykehuset.no

Kjell-Magne Johansen
Brukerrepresentant, somatikk
Kjell.Magne.Johansen@finnmarkssykehuset.no

Vivi Brenden Beck
Finnmarkssykehuset
Vivi.Brenden.Bech@finnmarkssykehuset.no

Renate Jakobsson
Finnmarkssykehuset
Renate.Jakobsson@finnmarkssykehuset.no

Bjørn Wembstad
Finnmarkssykehuset
Bjorn.Wembstad@finnmarkssykehuset.no

vara:

Johanna.Miriam.Dahl.Nygaard@finnmarkssykehuset.no

Ann-Karin Furskognes
Finnmarkssykehuset
Ann-Karin.Furskognes@finnmarkssykehuset.no

vara:

May Helen Schanke
May.Helen.Schanche@finnmarkssykehuset.no

Ragnhild Hanne Nilsen
Finnmarkssykehuset
Ragnhild.Hanne.Margareth.Nilsen@finnmarkssykehuset.no

vara:

Sara-Kristine Loso
Sara-Kristine.Loso@finnmarkssykehuset.no

Grethe Rasmussen
Finnmarkssykehuset
Grethe.Rasmussen@finnmarkssykehuset.no

Kristine Brevik
Finnmarkssykehuset
Kristine.Brevik@finnmarkssykehuset.no

Svenne Naumann
Finnmarkssykehuset
Catarina.Svenne.Naumann@finnmarkssykehuset.no

Møteplan 2017 – 2018

Alta

23.11.2017 kl 09:00 – kl 16:00
Handlingsplan 2018

Lyd/bilde

28.02.2018 kl 13:30 – kl 15:30

Hammerfest

30.05.2018 kl 09:00 – kl 16:00

Alta

05.09.2018 kl 09:00 – kl 16:00
Handlingsplan 2019

Lyd/bilde

12.12.2018 kl 13:00 – 15:00

Innkallinger og møtereferater

2017 09 27 Endelig referat fra konstituerende møte.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Lokalt samarbeidsorgan - vest/Innkallinger og referater/2017 09 27 Endelig referat fra konstituerende møte.pdf2017 09 27 Endelig referat fra konstituerende møte.pdf
2017 09 07 Innkalling konst møte FSU vest.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Lokalt samarbeidsorgan - vest/Innkallinger og referater/2017 09 07 Innkalling konst møte FSU vest.pdf2017 09 07 Innkalling konst møte FSU vest.pdf