HELSENORGE

Lokalt faglig samarbeidsorgan Øst-Finnmark

Det lokale faglige samarbeidsorganet er et partssammensatt, lokalt, rådgivende organ mellom kommunene og Kirkenes sykehus.

Berlevåg kommune Båtsfjord kommune  Nesseby kommune Sør-Varanger kommune Tana kommune Vadsø kommune Vardø kommune

Logo: Finnmarkssykehuset  

  • Berlevåg kommune
  • Båtsfjord kommune
  • Nesseby kommune
  • Sør-Varanger kommune
  • Tana kommune
  • Vadsø kommune
  • Vardø kommune

Medlemmer

Unni Stenberg
Berlevåg kommune
Teamleder helse- og omsorgstjenesten
unni.stenberg@berlevag.kommune.no

Hege Koteng
Båtsfjord kommune, 
Leder helse og omsorg
hege.koteng@finnmarkssykehuset.no

Lene Bergmo
Nesseby kommune
Virksomhetsleder helse og omsorg
Lene.bergmo@nesseby.kommune.no

Anja Helena Øfsti Uglem
Sør-Varanger kommune
Anja.uglem@sor-varanger.kommune.no

Kjell Magne Johansen
Tana kommune
Kommuneoverlege
kmj@tana.kommune.no

Britt Larsen Mehmi
Vadsø kommune
Kommuneoverlege
Britt.LarsenMehmi@vadso.kommune.no

Inghild Ridola
Vardø kommune
Enhetsleder helse og omsorg/helse og sosial
Inghild.ridola@vardo.kommune.no

Rita Jørgensen
Finnmarkssykehuset
Klinikksjef
Rita.Jorgensen@finnmarkssykehuset.no

Kari Beate Engseth
Finnmarkssykehuset Rehabilitering
Avdelingsleder Koordinerende enhet
Kari.Beate.Engseth@finnmarkssykehuset.no

Siv Anita Carlsen
Finnmarkssykehuset 
Avdelingsleder psykisk helsevern og rus
Siv.Anita.Carlsen@finnmarkssykehuset.no

Lise Beate Dalsatunet 
Finnmarkssykehuset 
Avdelingsleder kir/ort, føde/gyn
Lise.beate.dalsatunet@finnmarkssykehuset.no

Carlo Markus Mortensen
Finnmarkssykehuset
Avdelingsleder medisinsk avdeling
Carlo.markus.mortensen@finnmarkssykehuset.no​

Stine Lise Jørgensen 
Finnmarkssykehuset
Samhandlingskoordinator Sekretær
Stine.lise.jorgensen@finnmarkssykehuset.no

Møtedeltaker med innlegg eller talerett

Marit Gansmo
Statsforvalteren Troms og Finnmark
Assisterende fylkeslege
fmfimaga@fylkesmannen.no

Møteplan 2022

27.januar 

7.april
25.august

24.november

Innkallinger og referater

​​

Arkiv 


Fant du det du lette etter?