Lokalt faglig samarbeidsorgan Øst-Finnmark

Det lokale faglige samarbeidsorganet er et partssammensatt, lokalt, rådgivende organ mellom kommunene og Kirkenes sykehus.

Berlevåg kommune Båtsfjord kommune  Nesseby kommune Sør-Varanger kommune Tana kommune Vadsø kommune Vardø kommune

Logo: Finnmarkssykehuset

  • Berlevåg kommune
  • Båtsfjord kommune
  • Nesseby kommune
  • Sør-Varanger kommune
  • Tana kommune
  • Vadsø kommune
  • Vardø kommune

Medlemmer

Unni Stenberg
Berlevåg kommune
Teamleder helse- og omsorgstjenesten
unni.stenberg@berlevag.kommune.no

Rita Nilsen
Båtsfjord kommune, 
Seksjonsleder
rita.nilsen@batsfjord.kommune.no

Heidi Jernsletten
Nesseby kommune
Avdelingsleder helse
Heidi.Jernsletten@nesseby.kommune.no

Anja Helena Øfsti Uglem
Sør-Varanger kommune
Anja.uglem@sor-varanger.kommune.no

Kjell Magne Johansen
Tana kommune
Kommuneoverlege
kmj@tana.kommune.no

Britt Larsen Mehmi
Vadsø kommune
Kommuneoverlege
Britt.LarsenMehmi@vadso.kommune.no

Barbro Westgård
Vardø kommune
Avdelingsleder Pleie og omsorg
barbro.westgard@vardo.kommune.no

Rita Jørgensen
Finnmarkssykehuset
Klinikksjef
Rita.Jorgensen@finnmarkssykehuset.no

Kari Beate Engseth
Finnmarkssykehuset Rehabilitering
Avdelingsleder Koordinerende enhet
Kari.Beate.Engseth@finnmarkssykehuset.no

Hilde Gunn Belinda Schanche 
Finnmarkssykehuset 
Ehetsleder - VPP DPS Øst-Finnmark
Hilde.gunn.belinda.schanche@finnmarkssykehuset.no

Vibeke H. Hanslien 
Finnmarkssykehuset 
Enhetsleder kirurgisk sengetun
Vibeke.hanslien@finnmarkssykehuset.no

Tone Hagerup
Finnmarkssykehuset
Overlege
Tone.Hagerup@finnmarkssykehuset.no

Amund Peder Teigmo
Finnmarkssykehuset
klinikksjef Sámi klinihkka
amund.peder.teigmo@finnmarkssykehuset.no

Kristin Jannicke Pedersen
Finnmarkssykehuset
Samhandlingskoordinator Sekretær
Kristin.jannicke.pedersen@finnmarkssykehuset.no

Møtedeltaker med innlegg eller talerett

Marit Gansmo
Fylkesmann Troms og Finnmark
Assisterende fylkeslege
fmfimaga@fylkesmannen.no

Møteplan 2021

Februar- Skype

15.02.2021 kl. 13:00-14:00

Mars - Skype

03.03.2021 kl 13:00-14:00
17.03.2021 kl 13:00-14:00
31.03.2021 kl 13:00-14:00 

April - Skype

14.04.2021 kl 13:00-14:00
28.04.2021 kl 13:00-14:00

Juni

Kommer

Oktober - Skype

13.10.2021 kl13:00 - 14:00

Innkallinger og referater

Arkiv 


Fant du det du lette etter?