HELSENORGE

Lokalt faglig samarbeidsorgan Øst-Finnmark

Det lokale faglige samarbeidsorganet er et partssammensatt, lokalt, rådgivende organ mellom kommunene og Kirkenes sykehus.

 • ​​​Berlevåg kommune
 • Båtsfjord kommune
 • Nesseby kommune
 • Sør-Varanger kommune
 • Tana kommune
 • Vadsø kommune
 • Vardø kommune

Medlemmer

Unni Stenberg
Berlevåg kommune
Teamleder helse- og omsorgstjenesten
unni.stenberg@berlevag.kommune.no

Rita Nilsen
Båtsfjord kommune, 
Seksjonsleder sykehjem
rita.nilsen@batsfjord.kommune.no

Thelma Bergheim
Nesseby kommune
Virksomhetsleder helse og omsorg
Thelma.bergheim@nesseby.kommune.no​

Anja Helena Øfsti Uglem
Sør-Varanger kommune
Anja.uglem@sor-varanger.kommune.no

Jakob Lanto
Tana kommune
Fagleder helse og omsorg
Jakob.lanto@tana.kommune.no

Britt Larsen Mehmi
Vadsø kommune
Kommuneoverlege
Britt.LarsenMehmi@vadso.kommune.no

Inghild Ridola
Vardø kommune
Enhetsleder helse og omsorg/helse og sosial
Inghild.ridola@vardo.kommune.no

Rita Jørgensen
Finnmarkssykehuset
Klinikksjef
Rita.Jorgensen@finnmarkssykehuset.no

Kari Beate Engseth
Finnmarkssykehuset Rehabilitering
Avdelingsleder Koordinerende enhet
Kari.Beate.Engseth@finnmarkssykehuset.no

Siv Anita Carlsen
Finnmarkssykehuset 
Avdelingsleder psykisk helsevern og rus
Siv.Anita.Carlsen@finnmarkssykehuset.no

Lise Beate Dalsatunet 
Finnmarkssykehuset 
Avdelingsleder kir/ort, føde/gyn
Lise.beate.dalsatunet@finnmarkssykehuset.no

Carlo Markus Mortensen
Finnmarkssykehuset
Avdelingsleder medisinsk avdeling
Carlo.markus.mortensen@finnmarkssykehuset.no​

Stine Lise Jørgensen 
Finnmarkssykehuset
Samhandlingskoordinator Sekretær
Stine.lise.jorgensen@finnmarkssykehuset.no

Britt Irene Øvregård
Sámi klinihkka, Finnmarkssykehuset
Kvalitet- og samhandlingsrådgiver
Britt.irene.ovregard@finnmarkssykehuset.no​

Møtedeltaker med innlegg eller talerett

Monica Birkeland
Statsforvalteren Troms og Finnmark
Sykepleier
mobir@statsforvalteren.no

Møteplan 2023


 • ​24. februar kl. 12.00-14.00 - via Teams
 • 11.mai kl. 11.00-15.00 - Kirkenes
 • 7. september kl. 09.00-15.30 - via Teams
 • 7. desember kl. 08.30-11.30 - via Teams

Innkallinger og referater 2023

​​

Arkiv 2022

​​Fant du det du lette etter?