HELSENORGE

Lokalt faglig samarbeidsorgan Vest-Finnmark

Det lokale faglige samarbeidsorganet er et partssammensatt, lokalt, rådgivende organ mellom kommunene og Hammerfest sykehus.

​​Alta kommunevåpenHammerfest kommunevåpenHasvik kommunevåpenKarasjok kommunevåpenKautokeino kommunevåpenLoppa kommunevåpenMåsøy kommunevåpenNordkapp kommunevåpenPorsanger kommunevåpen

Logo: FInnmarkssykehuset

  • Alta kommune
  • Hammerfest kommune
  • Hasvik kommune
  • Karasjok kommune
  • Kautokeino kommune
  • Loppa kommune
  • Måsøy kommune
  • Nordkapp kommune
  • Porsanger kommune

Medlemmer

Jørgen Nilsen - Leder
Klinikksjef Hammerfest sykehus
Jørgen.nilsen@hammerfest.kommune.no

Anna Kristine Hansen
Hammerfest kommune – Nestleder 

Vara:
Katrine Markussen
Hammerfest kommune

Tarja Minkinnen
Hasvik kommune

Tone Pedersen
Nordkapp kommune

Vara:

Tom Erling Henriksen
Alta kommune

Vara:

Paul Olav Røsbø
Loppa kommune

Vara:

Stig Mathisen
Måsøy kommune

Trine Utsi 
Porsanger kommune

Vara:

Silje Nicolaisen
Porsanger kommune

Heidi Boine
Helse- og omsorgssjef
Karasjok kommune

Tuija Helena Niiranen
Kautokeino kommune

Tom Christian Hermo
Brukerutvalgsrepresentant Finnmarkssykehuset

Lena Nielsen 
Klinikksjef Klinikk Alta 
Finnmarkssykehuset

Bjørn Wembstad
Avdelingsleder - lege
Finnmarkssykehuset

Vara:
Johanna Miriam Dahl Nygaard

Pernille Nicolaysen 
Enhetsleder kirurgisk – ortopedisk sengeenhet 
Hammerfest sykehus

Vara:


Bryndis Rogde
Avdelingsleder Psykiatri og rus
Hammerfest sykehus

Vara:

Ragnhild Hanne Margareth Nilsen
avdelingsleder Psykisk helsevern og rus
Klinikk Alta, Finnmarkssykehuset

Vara:
Petter M. Dahle

Rainer Hoaas Nilsen
Klinikk Alta – samhandling- og kvalitetsrådgiver
Finnmarkssykehuset

Geir Åge Bendiksen 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Siw Blix
Hammerfest sykehus -Sekretær

Møteplan 2022

Kommer

Innkallinger og referater


Arkiv


Fant du det du lette etter?