HELSENORGE

Partnerskapsmøte

Møtet er det strategiske overordnede organet for samhandlingsfeltet mellom kommunene i Finnmark og Finnmarkssykehuset

Møtet er ett årlig møte der politisk og administrativ ledelse i kommuner og foretak møtes.  Alt som forplikter skal opp i partnerskapsmøte (eksempel tjenesteavtaler og sykestueavtalen). Beslutninger baseres på konsensus og skal være førende for samhandlingsarbeidet.

Partnerskapsmøte består av:


  • Rådmenn/kommunedirektører fra alle kommuner i Finnmark
  • Administrerende direktør og foretaksledelsen i Finnmarkssykehuset

Observatør med talerett:


  • Samhandlingsutvalget
  • Fylkesmannen
  • Universitetet
  • Tillitsvalgte
  • Fastlege
  • Brukerrepresentant
  • Pasient og brukerombud
  • KS

​​​​Møteinnkallinger og sakspapirer 


Protokoll​


Fant du det du lette etter?