Betaling for leges ledsagelse med ambulanse

​For at det skal brukes rett takster i forbindelse med ledsaging i ambulanse vil vi her beskrive hvilke takster som gjelder og hvem som dekker disse.

Oppdatert skjema (versjon juni 2014) og veiledning for regning for lege ledsagelse i ambulanse finner du i vedlegg nedenfor.

Regningsblankett med veiledning