Innleggelse av barn som skal med ambulansefly til Hammerfest sykehus barneavdelingen

Prosedyre PR25503

Prosedyren omhandler Klinikk Kirkenes. Den er utarbeidet for å sikre at barn som innlegges på barneavdelingen Hammerfest sykehus og/eller UNN med ambulansefly blir ivaretatt på en forsvarlig måte og får nødvendig behandling på Klinikk Kirkenes i påvente av videre flytransport.

NB!

Originalen er publisert i Helse Nords felles elektroniske kvalitetssystem DocMap, og versjonen på internett er en kopi.Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.