Transfusjonsprosedyrer

Transfusjonsprosedyrer for primærhelsetjenesten ved Finnmarkssykehuset.