HELSENORGE

Strategisk samarbeidsutvalg (SU)

Strategisk samarbeidsutvalg (SU) er et partssammensatt utvalg mellom kommuner og Finnmarkssykehuset som beslutter saker av overordnet, prinsipiell karakter og saker med større økonomiske og administrative konsekvenser. 

​Utvalget vil følge opp de føringer som er gitt av partnerskapsmøte. Kommunestyret og styret i helseforetaket delegerer makt og myndighet til samarbeidsutvalget til å fatte vedtak som binder begge parter ved konsensus innenfor de rammer som er vedtatt. 

Strategisk samarbeidsutvalg blir tilsvarende tidligere OSO, men med litt annen representasjon. Det er opp til kommunene og administrerende direktør å oppnevne representanter, men det anses som viktig at representantene har beslutningsmyndighet. Den kan være direkte eller delegert. ​

Møteinnkallinger og sakspapirer 


Protokoll


​​

 


Overordnet samarbeidsorgan 

SU har nå erstattet OSO. Om du ser etter gamle møtereferater fra OSO så finner du de her. 

OSO​

Fant du det du lette etter?