Behandlingstilbud for barn og unge

SANKS tilbyr utredning og behandling for barn og unge på spesialistnivå. fire  Les mer om enhetene og behandlingstilbudet her:

Leketerapirom SANKS

BARNE-OG UNGDOMSPSYKIATRISK POLIKLINIKK (BUP)

BUP tilbyr hjelp til alle barn og unge fra 0-18 år.
Ambulant team Midt / Øst Teamet tilbyr hjelp i barnas nærmiljø og fungerer som en ekstra ressurs under BUP Karasjok og Kirkenes.

FAMILIEENHETEN

Familieenheten gir et tilbud til alle familier der det er vansker knyttet til samspill og samhandling. Tilbudet er aktuelt når polikliniske tiltak innen BUP ikke har ført til ønsket endring, og der tettere oppfølging og arbeid med relasjoner i familien anses som nødvendig.

UNGDOMSPSYKIATRISK ENHET (UPA)

UPA er en døgnenhet for all ungdom mellom 13 og 18 år med psykiske vansker. Tilbudet er aktuelt når polikliniske tiltak innen BUP ikke har ført til ønsket endring, og der tettere oppfølging og arbeid med ungdommen anses nødvendig.

SAMISK PSYKIATRISK UNGDOMSTEAM (PUT)

PUT er et lavterskel tilbud for ungdom mellom 15-30 år og som har selvmordstanker eller sliter med ulike typer avhengighet. Tilbudet ligger i Karasjok.

NASJONALT TEAM

Nasjonalt team tilbyr hjelp til personer som ønsker en terapeut med kompetanse på samisk kultur og samfunnsforhold og har et spesielt fokus på samer bosatt utenfor Finnmark. Nasjonalt team har lokasjoner i Oslo, Snåsa, Røros, Tysfjord, Bodø og Narvik.

Andre lenker:
Fant du det du lette etter?