Behandlingstilbud for voksne

SANKS tilbyr utredning og behandling for voksne på spesialistnivå.  Les mer om enhetene og behandlingstilbudet her:

 

Hender som holder:SANKS

DØGNENHET

Døgnenheten tar i mot mennesker med forskjellige vansker som angstlidelser, depresjoner, avhengighetsproblematikk, personlighetsforstyrrelser og psykoser. Lokalisert til Lakselv.

FINNMARKSKLINIKKEN

TSB Finnmarksklinikken er en døgnenhet og er et tilbud for alle voksne med rus og avhengighetsutfordringer. Lokalisert til Karasjok.

VOKSENPSYKIATRISK POLIKLINIKK (VPP)

VPP tilbyr hjelp for et bredt spekter av psykiske lidelser for voksne fra 18 år som opplever moderate til alvorlige psykiske lidelser. Enheten er lokalisert til Lakselv.

TSB- TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING

TSB tilbyr hjelp for de som har utfordringer med avhengighetsskapende rusmidler og/eller har utfordringer med annen type avhengighet. Poliklinikk lokalisert til Karasjok.

SAMISK PSYKIATRISK UNGDOMSTEAM

PUT er et lavterskel tilbud for ungdom mellom 15-30 år og som har selvmordstanker eller sliter med ulike typer avhengighet. Tilbudet ligger i Karasjok.

NASJONALT TEAM

Nasjonalt team tilbyr hjelp spesielt til personer bosatt utenfor Finnmark. Og som ønsker en terapeut med kompetanse på samisk kultur og samfunnsforhold. Nasjonalt team har lokasjoner i Oslo, Snåsa, Røros, Tysfjord, Bodø og Narvik.

Andre lenker:

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.