HELSENORGE

Behandlingstilbud for voksne

SANKS tilbyr utredning og behandling for voksne på spesialistnivå.  Les mer om enhetene og behandlingstilbudet her:

 

Hender som holder: SANKS

DØGNENHET PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET

Døgnenhet psykisk helse og avhengighet er et tilbud for alle voksne med rus og avhengighetsutfordringer, og alle voksne som sliter med ulike psykiske lidelser. Lokalisert til Karasjok.

VOKSENPSYKIATRISK POLIKLINIKK (VPP)

VPP tilbyr hjelp for et bredt spekter av psykiske lidelser for voksne fra 18 år som opplever moderate til alvorlige psykiske lidelser. Enheten er lokalisert til Karasjok.

TSB POLIKLINIKK (TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING)

TSB poliklinikk tilbyr hjelp for de som har utfordringer med avhengighetsskapende rusmidler og/eller har utfordringer med annen type avhengighet. Poliklinikken er lokalisert til Karasjok.

NASJONALT TEAM

Nasjonalt team tilbyr hjelp spesielt til personer bosatt utenfor Finnmark som ønsker en terapeut med kompetanse på samisk kultur og samfunnsforhold. Nasjonalt team har lokasjoner i Oslo, Røros, Snåsa, Hamarøy, Tromsø og Karasjok. 

Andre lenker:

Fant du det du lette etter?