HELSENORGE

Forskning, fag- og tjenesteutvikling

SANKS er godkjent som nasjonal kompetansetjeneste og skal i henhold til forskrifter arbeide med forskning, fag- og tjenesteutvikling. Gjennom formidling av kunnskap og utvikling av ny forskning skal SANKS bidra til økt kompetanse om samers særskilte behov for språklig og kulturelt tilrettelagt diagnostikk og behandling.

Bokhylle med fagbøker 

SANKS publikasjoner og prosjekter

Flere med tilknytning til SANKS har bidratt som forfattere i ulike publikasjoner eller deltatt i prosjekter innen fag, forskning og tjenesteutvikling. Her finner du en oversikt over publikasjoner og prosjekter med tilknytning til SANKS:

PUBLIKASJONER

PROSJEKTER

Har du spørsmål:
FoU-enhet

SANKS sin enhet for forskning og utvikling (FoU) koordinerer og ivaretar den nasjonale kompetansetjenestefunksjonen. Kompetansetjenesten ved SANKS omfatter forsknings- og fagutviklingsvirksomhet, oppbygging og deltakelse i forskningsnettverk, spredning av forskningsresultater, undervisning, veiledning og rådgivning. Målgruppen er helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten, brukere, pårørende og allmenheten. Send epost til: SANKS-FOU@finnmarkssykehuset.no

FoU-styret

SANKS har et FoU-styret som skal ivareta og fremme SANKS oppgaver knyttet til forskning og utvikling. Styrets oppgave er å forvalte og tildele de årlige budsjetterte FoU-midlene i tråd med prioriterte mål, retningslinjer og utlysning. FoU-enheten er sekretariat for styret.

FoU-styret

​​

Søknadsskjema 3. gangs utlysning FoU-midler 2023

Søknadsveileder 3. gangs utlysning FoU-midler 2023​ ​


Fag- og forskningsnytt

Søk i fag- og forskningsnyheter fra SANKS
Fant du det du lette etter?