Forskning, fag- og tjenesteutvikling

SANKS skal arbeide med forskning, fag- og tjenesteutvikling. Vi skal bidra til å sikre likeverdige tjenester for samisk befolkning innen psykisk helse- og rusvern.

Bokhylle med fagbøker 

Årlig lyser SANKS ut midler på 2 millioner kr. til forsknings- og utviklingsarbeid. Formålet med midlene er å støtte prosjekter som utvikler kunnskap innen området psykisk helsevern for den samiske befolkningen i Norge. FoU SANKS er sekretariat for FoU-styret, som forvalter og tildeler de budsjetterte forskningsmidlene.

Forskning, fag-og tjenesteutvikling av SANKS Forskningsprosjekter Enhet for forskning og utvikling (FoU)

Har du spørsmål knyttet til vårt arbeid?

Send epost til: SANKS-FOU@finnmarkssykehuset.no
Ring: T 78 46 95 76

Fag- og forskningsnytt

 • 06.12.2017
  Kulturkompetanse øker brukerfornøydhet

  Les artikkel om hvordan opplæring i kulturkompetanse for helsepersonell øker brukerfornøydhet blant minoritetsgrupper.

 • 01.12.2017
  SANKS-FoU midler for 2018 er tildelt

  FoU-styret for Samisk nasjonalt kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) deler årlig ut inntil 2 mill. kroner til forskning og utviklings­prosjekter som har som mål å øke kunnskap innenfor området psykisk helsevern og rus for d...

 • 21.11.2017
  Reindriftas hverdag - Banebrytende forskningssamarbeid

  Reindriftsutøverne har samarbeidet med helseforskere for å få kartlagt psykososiale forhold i sin arbeidshverdag. Forskningsprosjektet kan danne skole for hvordan forskning på urfolksgrupper bør drives i fremtiden.

 • 28.09.2017
  "Hverdagsrasisme lever i beste velgående"

  "Hverdagsrasisme lever i beste velgående" fikk bli det avsluttende ordet etter seminaret arrangert av SANKS og Snåsa kommune.

 • 31.08.2017
  Hverdagsrasisme - Er det noe som skjer i dag?

    I samarbeid med SANKS – Samisk nasjonalt kompetansetjeneste psykisk helsevern og rus, inviterer Snåsa Kommune til en dag med fokus på «Hverdagsrasisme, er dette noe som skjer i dag?"

 • 29.08.2017
  Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2018

  FoU-styret for Samisk nasjonalt kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) deler årlig ut inntil 2 mill. kroner til forskning og utviklings­prosjekter som har som mål å øke kunnskapen innenfor området psykisk helsevern og rus for...

 • 18.08.2017
  Nasjonalt team har fått en ny ansatt

  Nasjonalt team ved SANKS har fått en ny ansatt i august. Vi ønsker velkommen til Per Martin Westerfjell som tar del i teamet og har kontorplass i Snåsa.

 • 07.07.2017
  SANKS utdanner nye samiske forskere

  Astrid M. A. Eriksen har disputert for doktorgraden i helsevitenskap ved UiT Norges arktiske universitet. SANKS er glade over at institusjonen bidrar til å utdanne flere samiske forskere.

 • 30.06.2017
  Introduksjonskurs for nye ansatte i SANKS

  Kurset gir en innføring i hvordan vi må tenke både kultur og helse her ved SANKS, forteller kursansvarlig Renathe Aspeli Simonsen.

 • 28.06.2017
  SANKS tok i mot urfolksbesøk fra Australia

  Vi er ulike, men likevel så lik, mener Ann-Karin Furskognes fra SANKS etter urfolksbesøket fra Australia.

 • 15.06.2017
  Internasjonal konferanse innen sosialfaglig arbeid

  Fagfolk fra urfolksområder fra hele verden var samlet til Alta denne uken til en internasjonal konferanse med fokus på utveksling av erfaringer innen sosialfaglig arbeid. Flere fra SANKS deltok naturligvis på konferansen.

 • 13.06.2017
  Å snakke om det skammelige

  I samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) har Elisabeth Gerhardsen, psykologspesialist ved SANKS, gjort innspilling på et foredrag om det å snakke om det skammelige.

 • 16.05.2017
  Faglig styrking og samordning innen TSB og voksenpsykiatri

  Ved SANKS i Karasjok foregår det nå et foregangsarbeid der døgnenhetene innen voksenpsykiatri og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) skal samordnes og samlokaliseres.

 • 06.04.2017
  Plan for suicide prevention among the Sámi people

  The first plan for suicide prevention in Sápmi (the Sami territories) is now completed. The plan contains eleven strategies focusing on improving mental health and preventing suicide in the Sámi population.

 • 04.04.2017
  Litt mer vant til å snakke om det - en taushetskultur i endring?

  I lys av en ny rapport om vold i nære relasjoner i samiske samfunn, gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har psykologspesialist Anne Lene Turi Dimpas skrevet en kronikk om samisk taushetskultur i endring.

 • 14.03.2017
  Plan for selvmordsforebygging i Sápmi

  Den første planen for selvmordsforebygging i Sápmi er nå klar. Planen inneholder 11 strategier med fokus på å forbedre samers psykiske helse og forhindre selvmord. Planen baseres på vitenskapelig kunnskap og dialoger med samer som er engasj...

 • 10.03.2017
  SANKS utvikler et e-læringsprogram i kulturforståelse

  En arbeidsgruppe ved SANKS er i gang med utarbeidelse av et e-læringsprogram for helse og omsorgspersonell. Formålet er å gi økt kulturforståelse i arbeid med samiske pasienter og brukere.

 • 08.03.2017
  "Om du tør å spørre, tør folk å svare"

  På den internasjonale kvinnedagen ble en ny forskningsrapport om vold i nære relasjoner i samiske samfunn lansert på Sametinget.

 • 02.02.2017
  Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2017

  FoU-styret for Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus (SANKS) deler årlig ut inntil 2 mill. kroner til forskning og utviklings­prosjekter som har som mål å øke kunnskapen innenfor området psykisk helsevern og rus for d...

 • 21.12.2016
  Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen

  Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen må forstås innenfor sosiale og kulturelle rammer. Samtidig må tiltak være tilrettelagte og lokalt forankret. Nedenfor finner du en lenke til oppsummering av kunnskap om helse- og omsor...

 • 20.12.2016
  Boka "Ethics in Indigenous Research" er tilgjengelig på nett

  Denne boka er basert på noe av det som ble presentert under den internasjonale workshopen Ethics in Indigenous Research, Past Experiences - Future Challenges I Umeå mars 2014.

 • 08.11.2016
  Helse Nord-pris til finnmarksforsker

  Forsker og barnelege ved Finnmarkssykehuset, Ane Kokkvoll, fikk prisen for beste abstrakt (sammendrag) i somatisk seksjon på den regionale helseforskningskonferansen til Helse Nord.

 • 11.08.2016
  Kulturforståelse i psykisk helsevern

  SANKS og DPS Øst-Finnmark er i gang med et forskningsprosjekt der hensikten er å bedre kulturforståelsen i psykisk helsevern. Prosjektet henvender seg nå til pasienter som kan delta i spørreundersøkelsen. De som deltar er med på trekning av en premie.

 • 23.06.2016
  Helsedirektoratet anbefaler at SANKS videreføres som nasjonal kompetansetjeneste

  Tjenesten anbefales videreført. Evalueringen viser at SANKS har nådd et stykke på vei, men fortsatt har noe å strekke seg etter.

 • 10.06.2016
  Forsker Snefrid Møllersen i fagbladet Forskningsetikk

  Skallemålinger, gravplyndring og nedlatende holdninger kjennetegnet den første forskningen blant samer. Arroganse og unyttig forskning er fortsatt et problem, mener mange. Nå vil samene være med og bestemme.

 • 30.05.2016
  SANKS: Utlysning av midler til forskning og utviklingsarbeid for 2016

  SANKS FoU-fond deler årlig ut inntil 2 mill. kroner til forskning og utviklingsprosjekter som har som mål å øke kunnskapen innenfor området psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i Norge.

Søk i fag- og forskningsnyheter fra SANKS
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.