Forskning

Forskning, fag- og tjenesteutvikling utført og finansiert av SANKS

Her presenterer vi forskning, fag- og tjenesteutviklingssarbeid utført av SANKS' egne ansatte. Arbeid finansiert av SANKS blir også presentert her.

Publiseringer av ansatte ved SANKS

Flere av SANKS' medarbeidere har bidratt som hoved- eller medforfattere til bøker, fag- og forskningsartikler. På denne siden finnes en oversikt over hva våre medarbeidere har bidratt med.

Bøker

 • Gerhardsen, Elisabeth (2015) Søsken – konkurrent eller kompis? Gode råd om søskenforhold. Cappelen Damm
 • Gerhardsen,Elisabeth (2012) Vil ikke! Gjøre selv!: Gode råd om barn i "trassalderen".  Cappelen Damm
 • Gerhardsen, Elisabeth (2012) Se på meg!: gode råd om barn og selvfølelse. Cappelen Damm
 • Gerhardsen, Elisabeth (2002) Gode knep for småbarnsforeldre. Tell Forlag.
 • Javo, Cecilie(2010) Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer Transkulturell forståelse, veiledning og behandling. Universitetsforlaget

Bokkapitler

 • Andersen, K.;Pedersen, S.; Miller, B.H (2015) 'Multiple views from Finnmark'. I Miller, B. H. (ed.) Idioms of Sámi health and healing. The University of Alberta Press, Canada s.83-102
 • Andersen, Kjell (2010) ""Å berges" – En studie av noen brukererfaringer fra et sørsamisk område" I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus
 • Dagsvold, Inger (2010) "Det kultursensitive helsemøtet – kunnskapsmessige utfordringer." I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus
 • Dunfjeld, Grete og Møllersen, Snefrid (2010) "Utvikling av et likeverdig psykisk helsevern til den samiske befolkninga i sørsamisk område. – Erfaringer fra reiser i sørsamisk område" I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus
 • Elgarøy, Sigmund (2010) "Om kulturen i psykisk helsevern" I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus
 • Gerhardsen, Elisabeth (2010) " 'Jeg skjønner med ikke på dem' – Om kulturelle faktorer i kommunikasjon" I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus
 • Gerhardsen, Elisabeth (2010) "Hvorfor blir det så vanskelig å fortelle om vold og seksuelle overgrep? – Refleksjoner og kliniske erfaringer" I Silviken, A. & Stordal, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus
 • Gerhardsen, E. (2013) "Utviklingsstøttende oppdragelse." I Misvær, Nina og Lagerløv,Per (red.) Håndbok for helsestasjoner 0-5 år. Kommuneforlaget AS.
 • Haugli, Øyfrid & Spein, Anna Rita (2010) "Behandling av spilleproblemer og spilleavhengighet i Finnmark. – Erfaringer og utfordringer i møte med den samiske pasient" I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus
 • Heggeland, A.J (2010) "Kroppen som uttrykk for kulutr og livsopplevelser – Refleksjoner og kliniske erfaringer" I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus
 • Javo, Cecilie (2005). Samisk Barnepsykiatri. I Hilchen Sommerschild & Einar Moe (Eds.): Da barnepsykiatrien kom til Norge, s. 346-354, Oslo, Universitetsforlaget.
 • Javo, Cecilie (2007). Childrearing Practices and Parental Values in an Indigenous Sami Population in Northern Norway: A Cross-Cultural Comparison. In Pranee Liamputtong (Ed.) Childrearing and Infant Care Issues. A Cross-Cultural perspective, p.p. 79-95. New York, Nova Science Publishers, Inc.
 • Javo, Cecilie (2010). Child-rearing Goals and Practices. In Dabie Nabuzoka & Janet M. Empson (Eds.): Culture and Psychological Development, s. 55-92, London, Palgrave Publishers Ltd.
 • Javo, Cecilie (2011). Oppdragelse og kulturelle forskjeller (s.140-147). I Frode Svartdal: Psykologi, en introduksjon, Oslo: Gyldendal Akademiske.
 • Bärnhielm, S., Javo, C. & Mösko, M. (2013). Opening up Mental Health Service Delivery to Cultural Diversity: Current Situation, Development and Examples from Three Northern European Countries. In R.D. Alarcón (Ed.), Cultural Psychiatry (a monograph / special issue in the book series: Advances in Psychosomatic Medicine), vol. 33, p.40-55. Basel, Schwitzerland: S.Karger AG.
 • Knappskog, Kristine (2010) "Å opptre som en kulturelt kompetent og sensitiv psykolog- Refleksjoner fra en norsk psykolog i Sápmi" I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus
 • Nedrejord, Nina og Åsen, Ellen Inga Anti (2010) "Foreldre som pårørende i samspill med hjelpeapparatet" I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus
 • Pedersen, jenny (2010) Erfaringer fra kurs i angstmestring for samisktalende" I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus
 • Nrugham L, Prakash VV & Silviken A (2012). 'Suicidal Behaviour among Adolescents from Ethnic Minorities.' I Columbus AM (red). Advances in Psychology Research. Vol. 92 ISBN: 978-1-61942-732-7
 • Silviken, Anne; Kvernmo, Siv. (2008) " Mental Health and Suicide. In Young, K and Bjerregaard, P (red.). Health Transitions in Arctic Populations. University of Toronto Press
 • Silviken A (2010). Ungdom og hjelpsøking. I Silviken A & Stordahl V (red). Nye landskap, kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus
 • Silviken, Anne & Stordahl, Vigdis (2010) "Innledning". I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus
 • Stordahl, Vigdis; Eidheim, Harald.(2004) "Innledning." I Eidheim, H; Stordahl,V Kulturmøte og terapi i Sápmi. Karasjok 2004 ISBN 82-7374-395-0.s 7 - 10.
 • Stordahl, Vigdis. (2004) Refleksjoner rundt utviklingen av en samisk psykiatri. I Eidheim, H; Stordahl,V (2004) Kulturmøte og terapi i Sápmi. 2004 ISBN 82-7374-395-0.s 11 - 25.
 • Stordahl, Vigdis.(2003) "Sametinget - kvinner ingen adgang?."I Selle,P; Bjerkli,B; Minde,H; (2003) Samer, makt og demokrati : Sametinget og den nye samiske offentligheten. Gyldendal Akademisk 2003 ISBN 82-05-30773-3.s 219 - 245.
 • Stordahl, Vigdis. (2008)"Nationbuilding through knowledge building: the discourse of Sami higher education and research in Norway. The discourse of "Indigenism" I Minde,H (ed.) 2008. Indigenous Peoples Self-determination, Knowledge and Indigeneity. Eburon Publishers, Delft
 • Wilhelmsen, Káre (2010) "Kulturelle elementer i kognitiv atferdsterapi. –Behandling av mørkeredsel hos en samisk gutt" I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus

Artikkelsamlinger

 • Silviken, Anne Cathrine; Stordahl, Vigdis (Red). Samisk psykisk helsevern. Nye landskap, kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus/ForfatternesForlag 2010 (ISBN 978-82-8263-015-3) 270 p.
 • Eidheim, Harald; Stordahl, Vigdis (red.) Kulturmøte og terapi i Sápmi. Karasjok: Davvi Girji OS 1998

Forsknings- og fagartikler

Doktorgrader tilknyttet SANKS

 • Bals, Margrethe

  Risk and protective factors associated with internalizing symptoms in Sami and non-Sami adolescents in Arctic Norway

 • Eriksen, Heidi Anita

  Carboxyterminal telopeptide structures of type I collagen in various human tissues

 • Javo, Cecilie

  Child-rearing and child behavior problems in a Sami population. A cross-cultural study of families with pre-school children

 • Møllersen, Snefrid

  Mental health services and treatment in Sami and non-Sami populations. A comparative study in a multiethnic rural area of Northern Norway

 • Silviken, Anne Cathrine

  Suicidal behavior among indigenous Sami in Arctic Norway – A special focus on adolescents and young adults

 • Spein, Anne Rita

  Substance use behavior among etnic diverse young people in North Norway in the 1990s. ”The North Norwegian Youth Study”: A cross-cultural longitudinal study comparing ...

 • Turi, Anne Lene

  Internalizing symptoms and health service use in indigenous Sami and non-indigenous adolescents in Arctic Norway