Elisabeth Gerhardsen

Publikasjoner: Forsknings- og fagartikler

Elisabeth Gerhardsen jobber som psykologspesialist ved Oslo utekontor, SANKS

 
  • Gerhardsen, E. (1994) "Noen betraktninger rundt livet i stefamilier." Sinnets Helse 5/94 Årg. 74, Nr 158
  • Gerhardsen, E. (1995) "Foreldresamarbeid i hverdagen." Sinnets Helse 5/95, Årg. 75, Nr. 165
  • Gerhardsen, E. (2006) "Eksternalisering som metode i direkte arbeid med små barn." Tidsskrift for Norsk Psykologforening jun 2006, volum 43