Forskningsprosjekter ved SANKS

 • Dagsvold, Inger

  Kulturkompetanse i psykisk helsevern for samiske pasienter.

 • Hilde Thørnquist

  Depression and culture. A qualitative study of illness narratives among Sámi and Norwegian depressed patients.

 • Reindriftas hverdag

  Reindrifta har levd og lever med store utfordringer og påkjenninger i forhold til å utøve god reindrift og opprettholde den levemåte og det fellesskap reindrift er basert på. I de senere årene har det fra reindriftsbefolkningen blitt uttryk...

 • Stoor, Petter

  Stories about life and death – Exposing the bereaved person's narratives as way to understand suicide among young Sámi men.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.