FoU-enheten

(Forskning og utvikling)

FoU arbeider kontinuerlig med å fremme, utvikle og sikre likeverdige tjenester innen psykisk helse- og rusvern til den samiske befolkningen.

FoU er bindeleddet mellom klinisk virksomhet og nasjonal kompetansetjeneste ved SANKS.

Gjennom formidling av kunnskap og utvikling av ny forskning bidrar vi til økt kompetanse om samers særskilte behov for språklig og kulturelt tilrettelagt diagnostikk og behandling.
FoU skal iverksette tiltak slik at kompetansen blir tilgjengelig for primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og andre kompetansemiljø.

Enhetens oppgaver er blant annet:

  • legge forholdene til rette for forskning og utviklingsarbeid innenfor SANKS
  • heve forskningskompetansen i kulturpsykiatri i fagmiljøer utenfor SANKS
  • samarbeide og samordne med andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt

Ansatte ved FoU-enheten

De ansatte ved enheten fungerer som sekreteriat med saksbehandlingsoppgaver for referansegruppen og for FoU-styret som forvalter og tildeler de budsjetterte forskningsmidlene. Enheten har ansvaret for rapportering av kompetansetjeneste aktivitet, kompetansespredning, samarbeid med utdanningsinstitusjoner og forskningsnettverk. FoU skal også bidra til igansettelse av forskning, fag- og tjenesteutvilkingsprosjekter innenfor klinisk relevante områder.

De ansatte er:

Portrettfoto av Ann-Karin Furskognes
Ann-Karin Furskognes 
Forskningsleder/ Seniorrådgiver
M 948 74 810 | Ann-Karin.Furskognes@finnmarkssykehuset.no

Portrettfoto av Renathe Aspeli Simonsen
Renathe Aspeli Simonsen
Rådgiver
T 78 46 95 76 |    Renathe.Simonsen@finnmarkssykehuset.no


Reidun Boine
Seniorrådgiver
T 78 46 95 88 |Reidun.Boine@finnmarkssykehuset.no


Majjen Eira
Språk- og informasjonsrådgiver
T 78 46 95 65| M 94168134
Majjen.Eira@finnmarkssykehuset.no

Forskere tilknyttet FoU:

Forskere med tilknytningt til FoU skal bidra til forskning, samt heve forskningskompetansen i SANKS:


Cecilie Jávo
M 951 75 948 | Anne.Cecilie.Javo@finnmarkssykehuset.no
Overlege, Dr.med og PhD. Ansatt i FoU.
Veileder andre forskere.


Snefrid Møllersen
M 958 90 231 | Snefrid.Mollersen@finnmarkssykehuset.no
Gir undervisning og formidler rundt tema kultur og psykisk helsearbeid, samt forskningstema. Veileder andre forskere. Medlem av Forskningsstyret for Finnmarkssykehuset og medlem av Analysegruppen for samisk statestikk.
Prosjektleder for Reindriftas hverdag. Utdannet spesialist i klinisk psykologi, dr.psychol.


Anne Silviken
M 414 83 043 |Anne.Cathrine.Silviken@finnmarkssykehuset.no

Gir undervisning i selvmordsproblematikk blant samer og oppfølging av etterlatte/berørte ved selvmord. Veileder andre forskere. Utdannet psykologspesialist og forsker.FoU-styret

FoU-styret skal ivareta og fremme SANKS oppgaver knyttet til forskning og utvikling. Styrets primære oppgave er å forvalte og tildele de årlige budsjetterte FoU-midlene i tråd med prioriterte mål, retningslinjer og utlysning.


Undervisningstilbud og hospitering

SANKS tilbyr undervisning som legger vekt på hvordan kulturforståelse gir nødvendig innsikt i møte med samiske pasienter. Vi tilbyr også foredrag og undervisning via Skype.
Nedenfor finnes en oversikt over noen av temaene. Den som er interessert i å bruke en foreleser fra SANKS, tar kontakt med FoU-enheten som vil formidle forespørslene videre til aktuelle forelesere.
Vi tilbyr også tilpassede opplegg til hospitanter som kommer til oss. Ta kontakt med FoU-enheten dersom du ønsker hospitering her.

Henvendelser vedrørende formidling, undervisning og hospitering sendes:

SANKS-FOU@finnmarkssykehuset.no

Eksempel på hospiteringsprogram

Viser et eksempel på hvordan et hospiteringsprogram kan se ut:


Skriv ut oversikt over undervisning

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.