FoU-styret

FoU-styret skal ivareta og fremme SANKS oppgaver knyttet til forskning og utvikling. Styrets primære oppgave er å forvalte og tildele de årlige budsjetterte FoU-midlene i tråd med prioriterte mål, retningslinjer og utlysning.

SANKS har et nasjonalt ansvar, og styret sammensettes dermed av representanter fra ulike samiske områder, samtidig som bredden i praksisfeltet og relevante forskingsmiljø bør være representert.

Styremedlemmer 2017 – 2018


Styreleder Marianne Trondsen

Seniorforsker / ph.d.
Personlig e-helse. Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE)Styrets nestleder Merete Saus

Instituttleder. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU)
UiT – Norges arktiske universitetPsykologspesialist / ph.d. Anne Lene Dimpas

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk
Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus (SANKS)Brukerrepresentant Piere Henrik Bergkvist

Brukerutvalget SANKSForskningsleder Mette Kjær

Finnmarkssykehuset HF

Universitetslektor Per Axelsson

Center for samisk forskning (Cesam) - Vaartoe
Umeå universitet


Professor Siv Kvernmo

Institutt for klinisk medisin
UiT – Norges arktiske universitet

Varamedlemmer

Rådgiver Anne Kalstad Mikkelsen
Árran lulesamisk senter

Ph.d- stipendiat/Spesialist i psykiatri Hilde Thørnquist
Forskningsseksjonen, Nordlandssykehuset HF

Første amanuensis Ingunn Skre
Institutt for psykologi, UiT – Norges arktiske universitet

Overlege indremed Knut Johnsen
Spesialistlegesentret i Karasjok, Finnmarkssykehuset HF

Brukerrepresentant Maria Roysdatter Steinsvik
Brukerutvalget SANKS

Professor Torunn Hamran
Institutt for helse- og omsorgsfag/Senter for omsorgsforskning
UiT- Norges arktiske universitet

Mandat for FoU-styret

Plan for forskning og utviklingsarbeid

SANKS sin visjon er å utvikle et godt psykisk helsevern til den samiske befolkning i Norge. Som et ledd i å nå visjonen og ivareta de oppgaver er det utarbeidet en egen FoU-plan. (Ny plan er under utarbeidelse).

FoU-virksomheten skal støtte opp under visjonen gjennom forskning, utviklings­arbeid og innovasjon. Planen er en veileder og et viktig hjelpemiddel for å motivere ansatte, samarbeidspartnere og brukere til å satse på forsknings- og utviklingsarbeid innenfor psykisk helsevern til den samiske befolkning.

Styremøtereferater

Søk i styremøtereferater


2017- 2018

2018-03-14 Møteprotokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Forskningsstyret_moetereferater/2018/2018-03-14 Møteprotokoll.pdf2018-03-14 Møteprotokoll.pdf

2017-11-22 Møteprotokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Forskningsstyret_moetereferater/2017/2017-11-22 Møteprotokoll.pdf2017-11-22 Møteprotokoll.pdf
2017-05-03 Møteprotokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Forskningsstyret_moetereferater/2017/2017-05-03 Møteprotokoll.pdf2017-05-03 Møteprotokoll.pdf

2014- 2016

2016-11-24 Protokoll off.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Forskningsstyret_moetereferater/2016/2016-11-24 Protokoll off.pdf2016-11-24 Protokoll off.pdf
2016-04-14 Protokoll off.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Forskningsstyret_moetereferater/2016/2016-04-14 Protokoll off.pdf2016-04-14 Protokoll off.pdf

2015-11-25 Møteprotokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Forskningsstyret_moetereferater/2015/2015-11-25 Møteprotokoll.pdf2015-11-25 Møteprotokoll.pdf

2014-11-19 Protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Forskningsstyret_moetereferater/2014/2014-11-19 Protokoll.pdf2014-11-19 Protokoll.pdf
2014-06-17 Møteprotokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Forskningsstyret_moetereferater/2014/2014-06-17 Møteprotokoll.pdf2014-06-17 Møteprotokoll.pdf

2011- 2013

2013-12-10 Møteprotokoll til publisering.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Forskningsstyret_moetereferater/2013/2013-12-10 Møteprotokoll til publisering.pdf2013-12-10 Møteprotokoll til publisering.pdf
2013-03-07 Møteprotokoll til publisering.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Forskningsstyret_moetereferater/2013/2013-03-07 Møteprotokoll til publisering.pdf2013-03-07 Møteprotokoll til publisering.pdf

2012-11-28 Møteprotokoll FoU-styret til publisering.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Forskningsstyret_moetereferater/2012/2012-11-28 Møteprotokoll FoU-styret til publisering.pdf2012-11-28 Møteprotokoll FoU-styret til publisering.pdf
2012-03-28 Møtereferat til publisering.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Forskningsstyret_moetereferater/2012/2012-03-28 Møtereferat til publisering.pdf2012-03-28 Møtereferat til publisering.pdf

2011-11-22 FoU-styre møtereferat.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Forskningsstyret_moetereferater/2011/2011-11-22 FoU-styre møtereferat.pdf2011-11-22 FoU-styre møtereferat.pdf
2011-05-03 Offentlig protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Forskningsstyret_moetereferater/2011/2011-05-03 Offentlig protokoll.pdf2011-05-03 Offentlig protokoll.pdf

Oversikt over tildelte FoU- midler

Her finnes en oversikt over forskning,- fag og tjenesteutviklingsprosjekter FoU-styret har tildelt midler til siden 2005 fram til 2018.

Oversikt over tildelte midler 2005 -2018

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.