FoU-styret

FoU-styret skal ivareta og fremme SANKS oppgaver knyttet til forskning og utvikling. Styrets primære oppgave er å forvalte og tildele de årlige budsjetterte FoU-midlene i tråd med prioriterte mål, retningslinjer og utlysning.

SANKS har et nasjonalt ansvar, og styret sammensettes dermed av representanter fra ulike samiske områder, samtidig som bredden i praksisfeltet og relevante forskingsmiljø bør være representert.

Styremedlemmer 2017 – 2018


Styreleder Marianne Trondsen

Seniorforsker / ph.d.
Personlig e-helse. Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE)Styrets nestleder Merete Saus

Instituttleder. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU)
UiT – Norges arktiske universitetPsykologspesialist / ph.d. Anne Lene Dimpas

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk
Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus (SANKS)Brukerrepresentant Piere Henrik Bergkvist

Brukerutvalget SANKSForskningsleder Mette Kjær

Finnmarkssykehuset HF

(Mangler bilde)

Universitetslektor Per Axelsson

Center for samisk forskning (Cesam) - Vaartoe
Umeå universitet


Professor Siv Kvernmo

Institutt for klinisk medisin
UiT – Norges arktiske universitet

Varamedlemmer

Rådgiver Anne Kalstad Mikkelsen
Árran lulesamisk senter

Ph.d- stipendiat/Spesialist i psykiatri Hilde Thørnquist
Forskningsseksjonen, Nordlandssykehuset HF

Første amanuensis Ingunn Skre
Institutt for psykologi, UiT – Norges arktiske universitet

Overlege indremed Knut Johnsen
Spesialistlegesentret i Karasjok, Finnmarkssykehuset HF

Brukerrepresentant Maria Roysdatter Steinsvik
Brukerutvalget SANKS

Professor Torunn Hamran
Institutt for helse- og omsorgsfag/Senter for omsorgsforskning
UiT- Norges arktiske universitet

Mandat for FoU-styret

Plan for forskning og utviklingsarbeid

SANKS sin visjon er å utvikle et godt psykisk helsevern til den samiske befolkning i Norge. Som et ledd i å nå visjonen og ivareta de oppgaver er det utarbeidet en egen FoU-plan. (Ny plan er under utarbeidelse).

FoU-virksomheten skal støtte opp under visjonen gjennom forskning, utviklings­arbeid og innovasjon. Planen er en veileder og et viktig hjelpemiddel for å motivere ansatte, samarbeidspartnere og brukere til å satse på forsknings- og utviklingsarbeid innenfor psykisk helsevern til den samiske befolkning.

Styremøtereferater

Søk i styremøtereferater


2017

2017-05-03 Møteprotokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Forskningsstyret_moetereferater/2017/2017-05-03 Møteprotokoll.pdf2017-05-03 Møteprotokoll.pdf

2016

2016-11-24 Protokoll off.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Forskningsstyret_moetereferater/2016/2016-11-24 Protokoll off.pdf2016-11-24 Protokoll off.pdf
2016-04-14 Protokoll off.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Forskningsstyret_moetereferater/2016/2016-04-14 Protokoll off.pdf2016-04-14 Protokoll off.pdf

2015

2015-11-25 Møteprotokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Forskningsstyret_moetereferater/2015/2015-11-25 Møteprotokoll.pdf2015-11-25 Møteprotokoll.pdf

2014

2014-11-19 Protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Forskningsstyret_moetereferater/2014/2014-11-19 Protokoll.pdf2014-11-19 Protokoll.pdf
2014-06-17 Møteprotokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Forskningsstyret_moetereferater/2014/2014-06-17 Møteprotokoll.pdf2014-06-17 Møteprotokoll.pdf

2013

2013-12-10 Møteprotokoll til publisering.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Forskningsstyret_moetereferater/2013/2013-12-10 Møteprotokoll til publisering.pdf2013-12-10 Møteprotokoll til publisering.pdf
2013-03-07 Møteprotokoll til publisering.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Forskningsstyret_moetereferater/2013/2013-03-07 Møteprotokoll til publisering.pdf2013-03-07 Møteprotokoll til publisering.pdf

2012

2012-11-28 Møteprotokoll FoU-styret til publisering.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Forskningsstyret_moetereferater/2012/2012-11-28 Møteprotokoll FoU-styret til publisering.pdf2012-11-28 Møteprotokoll FoU-styret til publisering.pdf
2012-03-28 Møtereferat til publisering.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Forskningsstyret_moetereferater/2012/2012-03-28 Møtereferat til publisering.pdf2012-03-28 Møtereferat til publisering.pdf

2011

2011-11-22 FoU-styre møtereferat.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Forskningsstyret_moetereferater/2011/2011-11-22 FoU-styre møtereferat.pdf2011-11-22 FoU-styre møtereferat.pdf
2011-05-03 Offentlig protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Forskningsstyret_moetereferater/2011/2011-05-03 Offentlig protokoll.pdf2011-05-03 Offentlig protokoll.pdf

Søknader innvilget 2011 – 2017

2017

Støtte til prosjekter:

Anne Silviken, SANKS

Betydningen av kulturelle aspekter ved hjelpetilbudet sett fra terapeuters og samiske pasienters synsvinkel. 

Stories about life and death – Exploring the bereaved person's narratives as a way to understand suicide among young Sámi men.

Anne Rita Spein, Uit/ SANKS

NordTRO: Religionens påvirkning av helse i en multietnisk voksenpopulasjon i Nord-Norge.

Christian Eckhoff, UNN

Pathways og suicidal behavior in indigenous and non-indigenous adolescents in northen Norway: The relationship between suicidal behavior and self-harm in adolescence and later mental health disorders and need for mental health services in young adulthood.

2016

Støtte til prosjekter:

Anne Cecilie Jávo, SANKS
Gender baced violence, ethnicity and mental health. A subproject in SAMINOR II

Vigdis Stordahl, SANKS
Effekter på pasientbehandling av terapeutopplæring i samisk forståelse av sykdom, psykiske fenomener og helbredertradisjoner

2015

Støtte til prosjekter:

Siv Kvernmo, UiT
Footprints from school to work. What is the linkage between health status in adolescence, ethnic and religious membership, family climate and educational aspiration, and later school drop-out and work marginalization among young people in Northern Norway 2003-2012

Tore Sørlie, UNN
Effekter av samarbeid mellom terapeuter og tradisjonelle helbredere om pasientbehandling

2014

Støtte til prosjekter:

Vigdis Stordahl, SANKS
Kulturkompetanse i psykisk helsevern til samiske pasienter. Betydningen av kuturelle aspekter ved hjelpetilbudet sett fra terapeuters og samiske pasienters synsvinkel

Siv Kvernmo, UiT
Footprints from school to work. What is the linkage between health status in adolescence, etnic and religious membership, family climate and educational aspiration, and later school drop-out and work marginalization among yuong people in Northern Norway 2003-2012

Anne Silviken, SANKS
Samiske selvmord? – Hvordan forstår samer selvmord i samiske samfunn. En kvalitativ fokusgruppestudie

Støtte til prosjektutvikling:

Tore Sørlie, UiT/UNN
Erfaringer med samarbeid mellom behandlere i SANKS og tradisjonelle helbredere om pasient­behandling

2013

Støtte til prosjekter:

Anne Cecilie Jávo, SANKS
Miljøterapi i samisk kontekst. Forskningsbasert evaluering av et fagutviklingsprosjekt ved UPA -SANKS

Vigdis Stordahl, SANKS
Betydning av kulturelle aspekter ved hjelpetilbudet sett fra terapeuters og samiske pasienters synsvinkel

Siv Kvernmo, UiT
Foootprints from school to work, What is the linkage between health status in adolescence, ethnic and religious mebership,
family climate and later school drop-out and work marginalization among yuong people I Northern-Norway 2003-2012? 

Snefrid Møllersen, SANKS
Reindriftas hverdag/Boazodoalu árgabeaivi/Boatsojsujto árggabiejvve/Båatsoen aarkebiejjie. En undersøkelse av faktorer
som kan påvirke psykisk helse til samiske reindriftsutøvere i Norge

Støtte til prosjektutvikling:

Nina Foss, NAFKAM, Tromsø
Helsepersonell i møte med pasienter som kombinerer samisk tradisjonell helbredelse og skolemedisin

2012

Støtte til prosjekter:

Vigdis Stordahl, SANKS
Kulturkompetanse i samisk psykisk helsevern

Snefrid Møllersen, SANKS
Reindriftas hverdag/Boazodoalu árgabeaivi/Boatsojsujto árggabiejvve/Båatsoen aarkebiejjie 

Anne Cecilie Jávo, SANKS
Miljøterapi i samisk kontekst. Forskningsbasert evaluering av et fagutviklingsprosjekt ved UPA -SANKS 

Siv Kvernmo, UiT
Footprints from school to work: What is the linkage between health status in adolescence and religios mebership, family climate
and later school drop-out and work marginalization among yuong people I Northern-Norway 2003-2012?

Støtte til prosjektutvikling:

Anne Silviken, SANKS
Samisk e-helse: Bruk av telemedisin i behandlingsforløp med ungdom – Et klinisk fagutviklings- og forskningsprosjekt i
Samisk ungdomspsykiatrisk team-SANKS

Ketil Lenert Hansen, UiT
Psykososial helse blant ungdom i Nord-Norge – med særlig vekt på samisk ungdom 

2011

Støtte til prosjekter:

Anne Cecilie Jávo, SANKS
Depresjon og kultur: En kvalitativ undersøkelse av sykdomsfortellinger blant samiske og norske deprimerte pasienter.

Jens-Ivar Nergård, UiT
Developing appropriate mental care for Sami in dialogue with other indigenous traditions 

Anne Cecilie Jávo, SANKS
Depresjon og kultur: En kvalitativ undersøkelse av sykdomsfortellinger blant samiske og norske deprimerte pasienter.

Støtte til prosjektutvikling:

Snefrid Møllersen, Akutteamet, SANKS
En undersøkelse av faktorer som påvirker den psykiske helse til reindriftsutøvere i Norge

Støtte til konferanse/seminar:

Vigdis Stordahl, FoU-avdelingen, SANKS
PhD-kurs i forbindelse med prosjektet "Kulturkompetanse i samisk psykisk helsevern" 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.