Prosjekter ved SANKS

Forskning, fag- og tjenesteutvikling ved SANKS

Her presenterer vi forskning,- fag- og tjenesteutviklingsarbeid med tilknytning til SANKS. Siden oppdateres fortløpende med pågående prosjekter.

​Brukermedvirkning i samiske perspektiver og kontekst

2018-2019
Studiens mål er å undersøke hvordan økt brukermedvirkning for samiske brukere kan forstås og utøves i møte med helsetjenesteutøvere. Studien vil undersøke om en lokal forståelse kan gi ny innsikt i forhold til mer tilpassede og brukervennlige tjenester i psykisk helsevern for samiske brukere.

Prosjektet ledes av Norut og er et samarbeid med SANKS Finnmarkssykehuset, UiT Norges Arktiske Universitet, NAPHA og brukerorganisasjonen RIO. Prosjektet finansieres av SANKS Finnmarkssykehuset og Sametinget.

mer om prosjektet

Forskningsprosjekter

 • Dagsvold, Inger

  Ph.d-student: Kulturkompetanse i psykisk helsevern for samiske pasienter.

 • OMEGA-3 og ADHD

  SANKS er part i et forskningsprosjekt ved UNN som skal se på effekten av omega-3 olje på konsentrasjon, hyperaktivitet og impulsvansker hos barn og ungdom med ADHD og ADD.

 • Reindriftas hverdag

  Forskningsprosjekt: Reindrifta har levd og lever med store utfordringer og påkjenninger i forhold til å utøve god reindrift og opprettholde den levemåte og det fellesskap reindrift er basert på.

 • Stoor, Jon Petter

  Ph.d-student: Stories about life and death – Exposing the bereaved person's narratives as way to understand suicide among young Sámi men.

 • Thørnquist, Hilde

  Ph.d-student: Depression and culture. A qualitative study of illness narratives among Sámi and Norwegian depressed patients.

Fant du det du lette etter?