HELSENORGE
Forskning, fag- og tjenesteutvikling ved SANKS

Prosjekter ved SANKS

Her presenterer vi forskning,- fag- og tjenesteutviklingsarbeid med tilknytning til SANKS. Siden oppdateres fortløpende med pågående prosjekter.

​Brukermedvirkning i samiske perspektiver og kontekst

2018-2019
Studiens mål er å undersøke hvordan økt brukermedvirkning for samiske brukere kan forstås og utøves i møte med helsetjenesteutøvere. Studien vil undersøke om en lokal forståelse kan gi ny innsikt i forhold til mer tilpassede og brukervennlige tjenester i psykisk helsevern for samiske brukere.

Prosjektet ledes av Norut og er et samarbeid med SANKS Finnmarkssykehuset, UiT Norges Arktiske Universitet, NAPHA og brukerorganisasjonen RIO. Prosjektet finansieres av SANKS Finnmarkssykehuset og Sametinget.

mer om prosjektet

Fant du det du lette etter?